Examen 2019-2 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen, tweede tijdvak van 2019 voor havo scheikunde.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.