Examen 2019-2 vwo wiskunde-B

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen vwo wiskunde-B van het tweede tijvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.