Examen 2019-2 vwo wiskunde-C

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen wiskunde-C vwo van het tweede tijdvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.