Examen 2021-1 vmbo-KB biologie

Examen

Hier vindt u nu de url naar het examen en straks ook het verslag van de examenbesprekingen

wo 26 mei 13:30h

Opgaven

Uitwerkbijlage

Informatieboekje

Correctievoorschrift

Scoreblad

Verslag bespreking