Examen 2021-1 vmbo-TL nask1

Examen

Hier vindt u het examen en het verslag van de examenbesprekingen van nask1 het eerste tijdvak van 2021.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Aanvullend correctievoorschrift

Download hier de bestanden.