Examen 2021-2 havo biologie

Examen

Hier vindt u het examen biologie van het tweede tijdvak van 2021 voor havo.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.