Examen 2021-2 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het tweede tijdvak van 2021 voor havo scheikunde.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Aanvullend correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Vragen Word Antwoorden PDF

Download hier de bestanden.