Examen 2021-3 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u het examen voor vmbo-TL/GL van het vak wiskunde in het derde tijdvak van 2021

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.