Examen 2022-1 vmbo-KB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van 2022, eerste tijdvak voor biologie, vmbo-KB.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.