Examen 2022-2 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het tweede tijdvak van 2022 voor wiskunde VMBO-TL/GL

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Erratumblad 2

Download hier de bestanden.