Examen 2022-2 vwo biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor vwo van 2022, tweede tijdvak

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.