Examen 2022-2 vwo Scheikunde

Examen

Hier vindt u het examen vwo scheikunde van 2022, het tweede tijdvak.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Erratumblad 2 Antwoorden PDF Vragen Word

Download hier de bestanden.