Examen 2022-3 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen voor havo scheikunde van het derde tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Antwoorden PDF Vragen Word

Download hier de bestanden.