Examen 2023-1 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u het examen wiskunde voor VMBO-TL/GL van het eerste tijdvak van 2023.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.