Examen 2023-1 vwo wiskunde C

Examen

Hier vindt u het examen wiskunde C voor vwo van het eerste tijdvak van 2023.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Erratumblad 2

Download hier de bestanden.