Examen 2023-2 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u het examen scheikunde van het tweede tijdvak van 2023 voor havo.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Vragen Word Uitwerkbijlage Antwoorden PDF

Download hier de bestanden.