Vraag 01

Vraag 01

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 15 maart 2020, 12:32 uur

Plaats hier uw vraag of reactie of mening.

Antwoord:

Door: Bianca Butter | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:01 uur

Heel vreemde zin in het correctievoorschrift:
"het CO2 molecuul is symmetrisch, waardoor een CO2 molecuul geen dipoolmoment heeft"

Ik snap wat ze willen zeggen, maar dit is wel heel krom geformuleerd. Een geknikte versie van een CO2 molecuul is (hoewel fout) ook symmetrisch.
symmetrie zegt niks over dipoolmoment.

Door: Reinier Maasman | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:17 uur

Het correctiemodel doet suggeren dat het woord "symmetrisch" in het antwoord moet staan. In de voorgaande reactie werd daar tercht een opmerking over gemaakt. Hoe moet men hiermee omgaan?

Door: Bert Keegstra | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:24 uur

Volgens het correctie voorschrift scoor je met "een CO2-molecuul is symmetrisch, waardoor het geen dipoolmoment heeft" het 2e bullet. Mazzeltje voor de leerling dus 

Door: Bianca Butter | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:45 uur

niet zozeer een mazzeltje...

het correctievoorschrift doet voorkomen dat het vermelden van 'symmetrisch' een eis is voor het scoren van het tweede bolletje.
Veel (al dan niet alle) leerlingen zeggen niks over symmetrisch, wat logisch is, aangezien deze stelling niet klopt. Maar dan zouden ze op grond van het CV het tweede bolletje nooit kunnen scoren, behalve op vakinhoudelijke beredenering waarbij leerlingen -in hun vaak eigen kromme taal- gaan uitleggen dat het de partiële ladingen vanuit de bouw van het molecuul elkaar opheffen.

Voorlopig, kan ik iets dergelijks uit hun antwoord opmaken, dan reken ik het tweede bolletje goed.

Ik vind het merkwaardig dat deze zin in het CV is komen te staan, en niet is opgemerkt bij de jaarlijkse CV controle door docenten.
Je zou op basis van deze stelling in het CV dus kunnen zeggen dat H2O of SO2 dus ook apolair zijn, omdat het symmetrische moleculen zijn.... haha

Door: Leticia Pezzi Martins Loane | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:53 uur

Precies, Bianca!

Helemaal mee eens. Ik snap wat ze daarmee bedoelen maar toch is het woord symmetrisch gewoon fout.

Door: de Kruif | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:32 uur

Helemaal eens Bianca, symmetrie zegt niets, een water molecuul is ook symmetrisch, dus ik wil graag een juiste redenering zonder het woord symmetrisch (zoals de middelpunten van de partiële ladingen vallen samen, dus is het geen polair molecuul) goed rekenen.

Door: Kooijman | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:43 uur

"Symmetrisch" lijkt me inderdaad ook niet voldoende. Puntsymmetrisch zou afdoende zijn maar slechts "symmetrisch" vereist lijkt mij wel een toevoeging zoals de voorgestelde "waardoor de zwaartepunten van de partiële ladingen samenvallen" of "lineair én symmetrisch".

Door: Schaareman | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 08:28 uur (Bewerkt op: 27-05-2021 11:31)

Ik geef het 2e punt als ze een omschrijving geven die mijns inziens volledig is en waaruit lineair en symmetrisch blijkt, soms met een tekeningetje met vectoren. Alleen notie geven van lineairiteit is onvoldoende. Maar bv. "ze zitten 180 graden, beide Otjes trekken even hard en daardoor heffen ze elkaar op" is 2e punt voor mij.

De centrale vraag is; moet symmetrie EXPLICIET genoemd worden of niet. Ik hoop op verduidelijking door de NAC of wellicht een aanvulling.

Door: Ewoud Woelderink | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 09:52 uur

Ik vind "O atomen trekken even hard / heffen elkaar op" onvoldoende, uit antwoord moet wel blijken het om de polaire bindingen gaat, niet de atomen.

Door: Lam | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 10:37 uur

Ik lees in het CM:
"een CO₂-molecuul is symmetrisch, waardoor het apolair is". Dus zonder micro-macro stap, zonder ladingen, electronegativiteit, etc.

Hiermee kunnen we veel punten geven. Is dat de bedoeling van deze 'instapvraag'?