Vraag 03

Antwoord:

Door: Bert Keegstra | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 11:36 uur

Ik heb me beperkt tot de scheidingsmethoden die in de opmerking genoemd zijn.

Door: Ewoud Woelderink | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 11:46 uur

Bij mij een leerling die iets dergelijks doet (het mengsel door kalkwater leiden). Los van het ontbreken van het voltooien van het scheidingsproces, roept dit de vraag op of het laten wegreageren van een van de twee stoffen door kan gaan voor "scheiden", of dat een scheidingsproces op basis van stofeigenschap moet zonder dat een chemische reactie plaats vindt.

Door: van Damme-Rosenmöller | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 11:46 uur

Reactie in basische oplossing aardig bedacht maar je hebt dan nog steeds een mengsel dus ik zou 0 punten toekenne.

Door: Jouke Sjollema | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 12:37 uur

Door: van Damme-Rosenmöller | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 11:46 uur


 

Reactie in basische oplossing aardig bedacht maar je hebt dan nog steeds een mengsel dus ik zou 0 punten toekenne.

Daar kan ik me wel in vinden. Er wordt inderdaad geen vervolg aan gegeven door het bv. te filtreren o.i.d.

Door: Jouke Sjollema | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 12:44 uur (Bewerkt op: 27-05-2021 12:48)

Door: Klaassen | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 11:17 uur


 

Ik heb een leerling die voegt een adsorbtiemiddel toe gevolgd door een filtratiestap, wat zouden jullie hiermee doen?

Ik heb hetzelfde bij twee leerlingen. Het lijkt me niet een onlogische denkwijze aangezien ze in het verleden ook hebben geleerd dat adsorptie wordt toegepast om kleur-, geur- en smaakstoffen te verwijderen uit een oplossing. Mijn kennis van deze vorm van chemie schiet een beetje tekort, maar ik kan me voorstellen dat complexere moleculen (zoals pigmentenmoleculen) makkelijker vasthechten aan actieve koolstof dan de simpele (apolaire) CO2-moleculen.

Ik neig ernaar om dit goed te keuren in lijn met het correctiemodel. 1 punt te geven voor het benoemen van de handelingen; adsorberen/toevoegen van actieve kool en vervolgens filtreren. En 1 punt voor het benoemen waar de stoffen belanden: Actieve koolstof met vastgehecht pigmentmoleculen in substraat (of blijft achter) en superkritische CO2 in het filtraat. 

Door: Wouter den Boer | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 12:59 uur

Nou, niet helemaal mee eens. Dat tweede punt moet toch ook voldoen aan wat er voor de vraag staat: "het pigment kan worden hergebruikt"...dan moet je ook zover gaan dat het weer apart is...

Door: Jouke Sjollema | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 15:25 uur

Je hebt gelijk. Ik had dit verkeerd gelezen/onthouden. Ik was ervan uitgegaan dat de CO2 moest worden hergebruikt.

Is dan 1p dan nog wel hard te maken? Het is (voor zover ik weet) wel een uitleg hoe men het superkritische CO2 van het overgebleven pigment kan scheiden.

Door: Tobias Schrama | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 20:52 uur

Ik zou zeggen dat alles behalve indampen/destilleren en druk verlagen fout is.

Wat als een leerling afkoelt, of zegt dat CO2 hoger kookt. Is dat 1p waard door de opmerking?

Door: Inge Roos | Datum: Vrijdag 28 mei 2021, 11:03 uur

Ik ben het niet eens met de opmerking dat de temperatuur verhoogd kan worden en dat je daarmee de CO2 zou kunnen scheiden; het blijft namelijk een superkritische vloeistof bij die druk, dus kun je het pigment en de CO2 nog steeds niet scheiden omdat CO2 als gas afgescheiden zou kunnen worden.

Als een leerling opschrijft: "druk en temperatuur verlagen", ben ik wel geneigd om het punt toe te kennen; Door drukverlaging wordt CO2 een gas, de temperatuur moet je wel heel erg ver verlagen om er weer ene vloeistof van dte maken. Daarnaast; als je de temperatuur verlaagd , verlaag je daarmee de oplosbaarheid van het pigment en zou er een deel (in theorie) neerslaan en dus afgescheiden kunnen worden van de vloeibare CO2. Het gaat om het pigment dat opnieuw gebruikt kan worden... (en ja, dan heb je wel iets van een filter nodig...)

Door: Siewertsen | Datum: Vrijdag 28 mei 2021, 11:16 uur (Bewerkt op: 28-05-2021 11:20)

sorry, ik had de tweede bladzijde niet gezien. Ik heb niets toe te voegen.