Vraag 07

Vraag 07

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 15 maart 2020, 12:34 uur

Plaats hier uw vraag of reactie of mening.

Antwoord:

Door: Theelen | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 19:59 uur (Bewerkt op: 26-05-2021 20:27)

Het is jammer dat in de vraag wordt verwezen naar de verhouding van de stereo-isomeren. Dit zet de leerlingen op het verkeerde been van zoeken naar de percentages ipv de mogelijkheid dat zowel trans-  als cis-vorm ontstaan.
Ook het feit dat in het mechanisme de cis- én de transvorm staan genoteerd is zeer verwarrend voor de leerlingen, blijkt.

Door: de Kruif | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 21:44 uur

Helemaal eens, sommige leerlingen antwoorden nu iets als: in mechanisme 2 staat dat beiden kunnen ontstaan, maar daar valt geen verhouding uit af te leiden... 0 punten, terecht ook wel, maar dat ligt wel aan het feit dat ze naar de verhuoding vragen.

Door: Kooijman | Datum: Woensdag 26 mei 2021, 22:33 uur

@Theelen: Geheel mee eens. In het mechanisme staat -- weliswaar foutief -- dat er trans gevormd wordt. Het lijkt me niet helemaal eerlijk dat er van ze verwacht wordt om een deel van de gegevens niet mee te nemen. Als nu de tweede regel van het mechanisme niet gegeven was dan was het redelijker geweest:

Iets als: "Een leerling doet een voorstel voor het mechanisme voor het ontstaan van 1,4-DCB. De eerste stap van dit mechanisme is in figuur 2 weergegeven." en vervolgens alleen de eerste stap.

Door: Dinteren | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 07:30 uur

Helemaal eens met de opmerkingen hier, de leerlingen zijn op het verkeerde been gezet. En hierdoor veel leerlingen 0 punten. Hier moet een aanvulling  op komen naar mijn mening.

Door: Wouter den Boer | Datum: Donderdag 27 mei 2021, 13:13 uur

Vervelend dat op de ene pagina staat "een leerling geeft" maar op de volgende pas het mechanisme. Dat had echt op dezelfde pagina gemogen.  

Daarbij, waarom hebben ze nou die pijlen niet geummerd, zodat daarnaar verwezen kan worden. 
 

Door: de Kruif | Datum: Vrijdag 28 mei 2021, 10:00 uur

Als leerlingen hier zeggen: uit het mechanisme blijkt dat zowel de cis als de trans kunnen ontstaan (fout, maar logisch gedacht op basis van de tekening) en dan concluderen dat dit de grotere hoeveelheid trans niet verklaart, is dat dan nog een punt voor consequente conclusie??

Door: Huijbers | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 10:06 uur

Een leerling schrijft: Volgens mechanisme 2 zou er alleen een cis-vorm van 1,4-DCB kunnen ontstaan door het aanvallen van het Cl- -ion op het 4de C-atoom.

Is dit antwoord voldoende voor 2 punten? Want uit het voor ALLEEN laat deze leerling zijn dat het andere percentage dat gegeven onlogisch is.

 

Het benoemen van het feit dat uit het gegeven  2de mechanisme een reactieproduct met cis-orientatie ontstaat is, de uitleg en de verklaring.  Is dit dan ook al voldoende om het te beoordelen als een consequente conclusie? Dit maakt dat ik dit een moeilijk beoordelen vraag vind!

 

Door: Bianca Butter | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 12:17 uur (Bewerkt op: 29-05-2021 12:19)

Ik loop nog steeds vast in de vraagstelling van deze opgave. Volgens mij klopt hij inhoudelijk niet.

Leerlingen moeten een verklaring geven waarom de "waargenomen verhouding" niet kan kloppen via mechanisme 2. 

Deze "waargenomen verhouding" is 19% : 81%.

Een mechanisme geeft geen verklaring voor een percentuele verhouding. Dit is namelijk een praktische uitkomst en niet theoretisch.

 

Door: Miloud Boualili | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 14:15 uur


De vraagstelling klopt niet, hadden ze beter  de % van de cis en trans niet  gegeven en in plaats , welke % (verhouding) van de cis/trans   en met behulp van de reactiemechanisme zou jij verwachten !

Door: de Lavoir | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 14:31 uur (Bewerkt op: 29-05-2021 14:32)

Het is andersom. De verhouding cis/trans is een gegeven en er moet worden uitgelegd waarom het gegeven mechanisme (door de fictieve leerling) de waarneming niet verklaart. Verhoudingen in stereoisomeren of enantiomeren geven vaak heel veel inzicht in het mechanisme (oplosmiddel interactie, sterischehindering etc.) (Carrey & Sundberg, Advanced Organic Chemistry: part B, blz 200-209). In dat licht begrijp ik de vraag wel maar ben ik met @kooijman eens dat het tweede deel van de afbeelding hier dan juist verwarring schept.