Vraag 07

Antwoord:

Door: Bianca Butter | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 15:08 uur

Zelfs dan klopt deze vraagstelling niet.

Een mechanisme kan een verklaring geven waarom er "veel" of "weinig" van een stereo-isomeer ontstaat.
Een mechanisme kan geen verklaring geven waarom er precies 19% cis en 81% trans ontstaat. 

In deze vraagstelling verwijzen ze naar de waargenomen verhouding van 19:81. En dat is niet te verklaren 

Door: Maas | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 16:04 uur

@Huijbers ik denk 1 punt voor "Een leerling schrijft: Volgens mechanisme 2 zou er alleen een cis-vorm van 1,4-DCB kunnen ontstaan door het aanvallen van het Cl- -ion op het 4de C-atoom." omdat bolletje 1 niet is gehaald. leerling moet toch ergens vermelden dat in stap 1 een cis-vorm ontstaat.

Door: Maas | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 16:07 uur

@Kruijf (Als leerlingen hier zeggen: uit het mechanisme blijkt dat zowel de cis als de trans kunnen ontstaan (fout, maar logisch gedacht op basis van de tekening) en dan concluderen dat dit de grotere hoeveelheid trans niet verklaart, is dat dan nog een punt voor consequente conclusie??)) 

lastig, maar ik vind het nogal dunnetjes, leerling geeft geen inzicht in mechanisme. ik heb hier 0 gegeven

Door: Maas | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 16:19 uur

@bianca 

ik ben het half met je eens. vraagstelling deugt niet. er had denk ik in moeten staan "Leg uit WAAROM het mechanisme van de leerling geen verklaring biedt voor de waargenomen verhouding etc." evt gevolgd door een aantal eisen waaraan antwoord moet voldoen?.

op zich mag je inderdaad best een praktisch gegeven koppelen aan een theoretisch mechanisme. dus in dat opzicht ben ik het niet met je eens.

in ieder geval  nodigt de vraag uit tot vage antwoorden en daardoor 0 punten.

Door: Huijbers | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 16:27 uur

@Maas dank! dat de tijd hebt genomen om te reageren op mijn vraag. De kring bespreking was gisteren maar toen had ik nog geen tijd gehad om examens na te kijken en dan is het fijn om via dit forum toch nog je vraag te kunnen stellen.  

Door: Rijneveld | Datum: Zaterdag 29 mei 2021, 17:25 uur

@Maas en @Huijbers Ik zou adhv het tweede lijstje bolletjes beide punten wel toekennen. Volgens mij laat deze leerling met dit antwoord voldoende zien dat hij/zij notie heeft van zowel bolletje 1 als 2. 

Door: Rik Poot | Datum: Zondag 30 mei 2021, 16:37 uur

en als een leerling nu alleen maar aangeeft dat op grond van reactiemechanisme alleen cis gevormd wordt? Dat klopt, maar is geen uitleg. Tootn m.i.wel het gezochte inzicht. 

Door: Rijneveld | Datum: Maandag 31 mei 2021, 13:39 uur

En wat als een leerling wel de cyclische vorm benoemt? Maar totaal niet in de gaten heeft dat daardoor alleen cis wordt gevormd?
Is dat dan toch voldoende om het eerste bolletje toe te kennen?