Mogelijkheden tot digitaal toetsen?

Mogelijkheden tot digitaal toetsen?

Door: Tim Suttorp | Datum: Donderdag 26 maart 2020, 10:49 uur

Scholen zullen waarschijnlijk nog wel even gesloten blijven. Daarbij moet er voor de examenklassen, uiterlijk 1 juni, een afgerond SE zijn. Ik zal niet de enige zijn die om die reden op zoek is naar (digitale) vormen om leerlingen thuis te toetsen. Daarbij wil ik rekening houden met het feit dat leerlingen onderling informatie kunnen uitwisselen via de telefoon of het boek en internet kunnen raadplegen.

Wie heeft (digitale) ideeën om dit in de huidige omstandigheden vorm te geven? 

Antwoord:

Door: Maaike van Egmond | Datum: Donderdag 26 maart 2020, 11:42 uur

In de facebookgroep: Vaksteunpunt natuurkunde wordt hier volop over gediscuseerd. Misschien kan je hier ideeen opdoen.

Door: Peter Visser | Datum: Donderdag 26 maart 2020, 12:01 uur

Beste collega,

Helaas krijg je van mij geen praktische tips op je vraag. Vorige week werden wij op school al geconfronteerd met het toetsen op afstand. Het bleek dat dat voor de exacte en analytische vakken dit vrijwel onmogelijk is.
Minister Slob heeft het VO een onmogelijke opdracht gegeven met het digitaal toetsen op afstand.
In het geval van digitale toetsing op een school moest je voor deze situatie al rekening houden met veel factoren: https://www.leraar24.nl/50533/dit-moet-je-weten-over-digitaal-toetsen/https://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/voorkomen-van-fraude-bij-digitaal-toetsen-caspar-ewals-michiel-van-geloven-owd14https://toetsing.sites.uu.nl/faqs/beveiliging-en-fraude-bij-digitaal-toetsen/ en: https://www.surf.nl/digitaal-toetsen-kritisch-bekeken
Maar wil je toetsen op afstand, dan wordt het onmogelijk om dat op een betrouwbare manier te doen. Zelfs universiteiten kregen dat niet echt voor elkaar en er zijn geen IT oplossingen die dat kunnen bieden: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/hoe-nu-verder-met-de-tentamens.
De minister verwacht dus van VO scholen een IT oplossing die niet bestaat. 

Stel nu dat je wel allerlei creatieve oplossingen gaat verzinnen als school. De schoolexamens doe je op afstand via telefoon, Socrative, Google forms, etc. Dat zal niet gaan op een eenduidige en valide manier. Dat levert veel problemen op. Op een school in Leeuwarden bijvoorbeeld werd een open boek toets biologie op afstand gegeven. De vader van één van de leerlingen was huisarts en heeft een flink steentje kunnen bijdragen aan het cijfer van zijn kind.
De schoolexamens zijn over het algemeen schriftelijk van aard en die zijn decennia lang geselecteerd op het toetsen van de kennis, inzicht en vaardigheden van de individuele leerling. Als er nu toetsen worden geschrapt, verkleind, of in een andere vorm worden afgenomen, dan loopt dat niet in de pas met de leerdoelen die je wilt en moet toetsen. Een ander struikelblok zijn de wegingen. Als er op een andere manier wordt getoetst, zul je de wegingen ook moeten aanpassen. We veranderen nationaal de spelregels.
Management, VO-raad en schoolbesturen schuiven nu deze verantwoordelijkheid door naar de secties of de docent, maar net als minister Slob, weten deze organen ook niet hoe dat op een betrouwbare manier zou moeten.
Enkele problemen die in het verschiet liggen:
-Leerlingen met bepaalde leerstoornissen/handicaps worden benadeeld
-Leerlingen gingen uit van bepaalde wegingen en toetsvormen en kunnen nu in bepaalde gevallen dat niet op een juiste manier compenseren.
-Leerlingen die nu opeens geconfronteerd worden met een mondeling, terwijl ze op een schriftelijk beter kunnen presteren.
-Toetsmomenten voor parallelklassen, waar jij niet de docent van bent, hoe regel je dat?
-Systemen/wifi lopen vast en de leerling en docent zit met een half gemaakte toets.....
-Hoe moet het worden ingeleverd?

En deze lijst zal nog veel langer worden. We veranderen massaal in korte tijd alle spelregels, waarbij het PTA op betrouwbaarheid inboet. Leerlingen, ouders en docenten zijn daarvan de dupe. Daarnaast is elke leerling, ouder en docent nog vollop bezig met het overleven in deze nieuwe manier van onderwijs geven. Ik pleit ervoor om SE toetsen een aantal weken uit te stellen of het ministerie zou een digitale tool ter beschikking moeten stellen waarbij er wel betrouwbaar getoetst kan worden.

 

 

Door: de Rouw | Datum: Donderdag 26 maart 2020, 15:50 uur

Dank je Peter voor je duidelijke antwoord. Ik heb het gedeeld in de fb groep biologiedocenten.

Door: Dirken | Datum: Vrijdag 27 maart 2020, 10:59 uur

Beste Peter,

Reuze bedankt voor jouw uitvoerig onderbouwde stuk. Deze problematiek (het toetsen van exacte vakken op afstand) speelt niet alleen op jouw school, maar ook op de mijne (Etty Hillesum Deventer). Na overleg binnen de NVON heb ik namens de NVON een verwijzing naar deze forumpagina (met jouw stuk) en argumenten van derden (lees vakdidactici) doorgestuurd naar Jilles Veenstra, de onderhandelaar van de FvOv, om dit probleem op de juiste onderhandelingstafels (bonden/VO- raad/ministerie) te krijgen.

Door: Maria van de Kamp | Datum: Donderdag 14 mei 2020, 15:24 uur

Wanneer je school een abonnement heeft op het toetsprogramma Quayn (van Iddink), dan mag je van mij toegang tot mijn vragenbank (honderden vragen die je zelf kunt combineren tot toetsen). Dit betreft de gehele onderbouw en Mavo ook bovenbouw. Mijn nummer: 06-18554307 (stuur dan een appje met je naam en school, dan voeg ik je toe).