Vraag 03

Vraag 03

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 23 april 2022, 22:52 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 18:26 uur

Een voorwaarde als "x > 2 m" (in plaats van "vy < 0") is ook compatibel met de figuur. Niet het soort voorwaarde dat je a priori zou kunnen bedenken, maar is het daarmee ook fout?

Door: Martijn van Aken | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 18:50 uur

Ja ik denk dat je dat wel goed mag rekenen. Zeker omdat er specifiek staat 'zoals in firguur 6...'

Door: Pruim | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 19:44 uur

Volgens mij kan je deze zelfbedachte voorwaard '' x > 2 m " niet goed rekenen.

Naast de voorwaarde dat  y < 3,05 m  moet zijn gaat het er om dat de bal ''op de terugweg'' moet zijn, dus vy < 0  of dy <0

Op de ''heenweg'' vanaf t = 0 is de bal eerst ook nog onder y <3,05 m , Als de bal met nog kleinere vy of grotere vx wordt weggegooid , dan kan het zijn dat als x>2 m de y nog niet 3,05m is geworden ...

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 20:22 uur

Leerling antwoordt: "wanneer de bal voor de tweede keer door y = 3,05 m gaat". Hij heeft hier wel het goede inzicht, maar noemt vy niet. En een model doet niet aan tellen hoe vaak iets gebeurt :)

Punt toekennen of niet?

Door: Martijn van Aken | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 20:46 uur

Volgens mij kan je deze zelfbedachte voorwaard '' x > 2 m " niet goed rekenen.

Naast de voorwaarde dat  y < 3,05 m  moet zijn gaat het er om dat de bal ''op de terugweg'' moet zijn, dus vy < 0  of dy <0

Op de ''heenweg'' vanaf t = 0 is de bal eerst ook nog onder y <3,05 m , Als de bal met nog kleinere vy of grotere vx wordt weggegooid , dan kan het zijn dat als x>2 m de y nog niet 3,05m is geworden ...´

Dat klopt, maar de vraag is 'zoals in figuur 6', dus alleen voor die 5 lijnen, en dan is de voorwaarde kloppend. 

Door: Ade Hoekstra | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 20:59 uur

@pruim; natuurlijk is een voorwaarde als x>2 niet mooi, maar wel in deze context correct. Het model zou het er prima mee doen! Dus ik vind het dat punt waard

Door: Jacco Dankers | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 21:00 uur

@Garmt 

Een bal kan met zo'n kleine vy beginnen dat ie nooit door y = 3,05 m gaat, dus in zo'n geval zou de door jou genoemde stopvoorwaarde niet werken, maar jouw leerling heeft natuurlijk wel de gevraagde inzichten. Lastig geval. 

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 21:25 uur

@Dankers Ook hier komt dus de discussie algemeen werkende voorwaarden vs. werkend in de situaties van fig. 6...

Door: Kortstra | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 21:35 uur (Bewerkt op: 19-05-2022 21:36)

In figuur 6 wordt er vanuit gegaan dat er variaties van vx en vy mogelijk moeten zijn, dus dat impliceert dat een stopvoorwaarde x>2 niet correct is.
En natuurlijk wordt naar figuur 6 verwezen om te laten zien dat het model stopt als de bal ter hoogte van de ring is (maar dat terzijde)

Door: Jacco Dankers | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 22:01 uur

Dat de bal stopt ter hoogte van de ring is natuurlijk al een interpretatie van de bedoelingen van Rens en Dyon. Volgens het c.v. mogen we y < 3,1 ook goed rekenen, maar op basis van figuur 6 kan het net zo goed y < 3,0 zijn. Sterker: de lijnen lopen door tot ónder 3,1 dus een grens van 3,0 lijkt hier logischer dan 3,1.