Vraag 04

Vraag 04

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 23 april 2022, 22:52 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Pruim | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 20:15 uur

Bij worp resultaat D wordt er misschien ook wel gescoord nadat de bal via achterwand terugstuitert in de basketring ..

(maar dit is verder geen probleem voor de vraagstelling)

 

Door: Jacco Dankers | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 21:57 uur

Meerdere leerlingen noemen alleen het inzicht van het tweede bolletje expliciet. Mag je het inzicht van bolletje 1 impliciet aannemen? Ik heb de neiging om te zeggen van wel, maar heb het punt voorlopig nog even niet gegeven. 

Ditzelfde inzicht hebben ze bij vraag 3 vaak ook al toegepast. Dat het model eindigt op die hoogte is in hun gedachten dus al een gegeven en ze kijken nu dus alleen nog of de x-waarde ook klopt. 

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Donderdag 19 mei 2022, 22:29 uur

Dat viel mij ook op, inderdaad. Ook sommige van de betere leerlingen missen het 1e bolletje... Ook ik zal me voorlopig strak aan het cv houden hier.

Door: Ruben Koster | Datum: Zaterdag 21 mei 2022, 11:08 uur (Bewerkt op: 21-05-2022 11:10)

Als een leerling zegt dat de bal bij de waardes y = 3,05 en x = 4,6 uit de grafiek in het midden van de ring terecht komt, dan voldoet de leerling volgens mij aan beide inzichten. Dus 2 punten, toch? Inzicht mag hier vrij impliciet volgens mij.

Als de leerling alleen iets zegt over de horizontale afstand, dan mag het eerste bolletje uiteraard niet. Maar zodra je een x en y uit de grafiek noemt een concludeert dat je daarmee in de ring zie, dan heb je beide inzichten.

Door: Hermans | Datum: Zondag 22 mei 2022, 15:12 uur (Bewerkt op: 22-05-2022 15:13)

Je kan situaties bedenken waarbij de grafieklijn stopt bij x = 4,6 m en er niet gescoord wordt.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als de top van curve ligt op x = 4,6 m en y < 3,05 m. In dat geval zou je kunnen zeggen dat beide voorwaarden expliciet vernoemd moeten worden zoals in cv vermeld.

Om te scoren moet echter ook de top van de curve meer dan 12 cm boven 3,05 m uitkomen. Zo niet botst de bal tegen (de voorkant van) de ring. Dat moet niet vernoemd worden volgens het CV.

Een antwoord zonder y = 3,05 m reken ik daarom met een beetje tegenzin (deels) fout --> 1 punt.

Door: Martijn van Aken | Datum: Maandag 23 mei 2022, 14:02 uur (Bewerkt op: 23-05-2022 14:33)

Leg uit hoe dat uit de figuur blijkt: 

"Lijn C is geen stippellijn, de overigen wel"

Ik vind trouwens de voorwaarde dat y=3,05 genoemd moet worden, een beetje dubbel: alle lijnen stoppen bij 3,05. Zeker als de leerling niet in vraag 3 heeft beredeneerd dat de hoogte van 3,05 bij de basket hoort en het model dan (blijkbaar) moet stoppen / dat alle lijnen bij 3,05 stoppen.

Aanvulling CV
"Als de kandidaat bij vraag 3 benoemd heeft dat het model moet stoppen / stopt op het moment dat de bal de hoogte van de ring bereikt én bij vraag 4 het inzicht toont dat de horizontale afstanden overeen moeten komen, dan twee scorepunten toekennen. "

Ah mooi... ah K*t... al die leerlingen weer langslopen...

Door: van Dijk | Datum: Maandag 23 mei 2022, 14:55 uur (Bewerkt op: 23-05-2022 14:56)

Ik heb een vraag over de aanvulling op het CV over beoordeling vraag 4: 

Daar staat dat als een leerling bij opgave 3 benoemd heeft dat het model moet stoppen / stopt op het moment dat de bal de hoogte van de ring bereikt én bij vraag 4 het inzicht toont dat de horizontale afstanden overeen moeten komen, dan twee scorepunten toekennen. 

Mijn vraag is: wat bedoelen ze nu precies met "het benoemen van de hoogte van de ring"? 

Een heleboel leerlingen zeggen bij opg 3 iets als: het model moet stoppen als y < 3,05. Nu is 3,05 m ook toevallig de hoogte van de ring.  Hebben ze dan ook benoemd dat die moet stoppen op de hoogte van de ring ??  Of moet er bij opgave 3 dan letterlijk iets staan als: "Het model moet stoppen als de hoogte van de ring bereikt is. Dus: y < 3,05 (m)".  

Dus: moet bij opgave drie letterlijk iets staan van "hoogte van de ring" of mag volstaan worden met de waarde van de hoogte van de ring: 3,05 m ?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Maandag 23 mei 2022, 15:02 uur

Nou, bij vraag 3 mocht je juist niet in algemene termen praten, het moet slaan op het model. Iets als "de bal beweegt omlaag" is al fout, dus een formulering in termen van de ring i.p.v. de specifieke y-waarde hoef je bij vraag 3 al helemaal niet te verwachten. Dan lijkt me dat de stopvoorwaarde "y < 3,05" goed genoeg is om deze aanvullende opmerking te kunnen aanroepen bij vraag 4. Maar inderdaad nogal onduidelijk geformuleerd...

Door: Erik van Beek | Datum: Maandag 23 mei 2022, 20:26 uur (Bewerkt op: 23-05-2022 20:26)

Ligt het aan mijn opgavenblad, of eindigt lijn C niet bij 4,6 maar bij 4,55 m? Ik heb een leerling (ASS) die hier nogal een moeilijke berekening gaat doen (gelukkig wel goed) maar het zet leerlingen wel op verkeerde been.

Door: Ruben Koster | Datum: Maandag 23 mei 2022, 21:06 uur

Ik heb ook leerlingen die op 4,55 m uitkomen en dan nog met de diameter van de bal en/of de ring beargumenteren dat er wel wordt gescoord. Maar goed, dat kost dus wel allemaal extra tijd.