Vraag 26

Vraag 26

Door: Ronald Korporaal | Datum: Zondag 1 april 2018, 08:55 uur

Hier uw reactie.

Antwoord:

Door: Schaareman | Datum: Maandag 21 mei 2018, 18:18 uur

Helaas weer een groot aantal onvoleldige redenaties. Aantal botsingen komt men nog wel mee maar daaruit volgt dan direct de hogere stroomsterkte. Het feit dat dit de één na laatste opgave van een zeer lang examen was (de overgrote meerderheid had het niet af / had opgaven overgeslagen)....

Door: Manon van der Waal | Datum: Maandag 21 mei 2018, 20:07 uur

ik lees veel "er zijn meer effectieve botsingen" ; ze vergeten allemaal "per seconde" erbij te zetten... fijn -1 ...

Door: Hurenkamp | Datum: Dinsdag 22 mei 2018, 23:24 uur

Ook bij mijn lln een aantal keer “meer botsingen” zonder de tijd erbij te betrekken. Ook ik heb dan 1e bol niet toegekend. Is dat de communis opinio? De grens wordt immers wat vaag doordat men hier “notie” gebruikt in het CV.

”Vaker” heeft m.i. (subjectief of niet?) net iets meer de notie van “per tijdseenheid” dan “meer”, dus beloonde ik vóór het zojuist geplaatste NVON-verslag al wel. En dat blijf ik doen na de vraag-26-opmerking in dat verslag (dat soms, o.a. bij deze vraag 26, helaas wat Spartaans qua zinsbouw is. Maar het blijft een gewaardeerde handreiking.)

Door: Muller | Datum: Woensdag 23 mei 2018, 10:46 uur

Inderdaad, "per seconde" noemt geen enkele leerling, "meer" daarentegen wel.

Is  "meer effectieve botsingen" 1 punt waard?

Door: Rianne Moleman | Datum: Woensdag 23 mei 2018, 14:37 uur

@  Muller
"meer" is geen punt waard, "vaker" wel. Meer kan alleen gekoppeld worden aan een hogere opslagcapaciteit, niet aan een hogere stroomsterkte. Er is echt een aanduiding van tijd nodig om het eerste bolletje te kunnen toekennen (als een leerling zegt: meer botsingen waardoor de reactiesnelheid toeneemt, zit de notie van tijd in "reactiesnelheid", zie ook het verslag van de examenbespreking).

Door: Schaareman | Datum: Woensdag 23 mei 2018, 15:10 uur (Bewerkt op: 23-05-2018 15:11)

De teneur in kring Oost (in elk geval aan mijn kant van de tafel) was om verhoging van de stroomsterkte (door veel leerlingen wel genoemd) toch onder de notie van het opnemen/afstaan van elektronen te laten vallen. Hoe komen er anders in deze context meer elektronen per seconde (= hogere stroomsterkte) in het spel?

Ik sta nu een beetje in dubio wat te doen bij deze vraag. Is "hogere stroomsterkte" nu wel of niet voldoende voor het 2e bolletje?

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Woensdag 23 mei 2018, 18:06 uur

In onze kring is expliciet gezegd dat dit onvoldoende is. De leerling moet duidelijk maken wat het verband tussen het aantal reacties per seconde en de stroomsterkte is. Hoe weten wij dat de leerling weet dat de stroomsterkte het aantal elektronen per seconde is? Daarom moet de toename van de elektronenoverdracht benoemd worden. Het feit dat "waardoor de maximale stroomsterkte toeneemt" tussen haakjes staat bevestigd nogmaals dat dit niet genoemd hoeft te worden en dus ook niet voldoende is om het punt te scoren. Dat was het winnende argument bij onze kring.

Door: Schaareman | Datum: Woensdag 23 mei 2018, 22:30 uur

Bij nader inzien en na rijp beraad met mijn sectie vind ik "meer botsingen" even goed als "vaker botsingen". Als je advies krijgt om "meer te gaan sporten", zit daar toch ook een tijdseenheid in besloten.

Als een leerling alleen zegt dat het aantal botsingen toeneemt, dan vergeet de leerling de tijdseenheid in zn geheel en dan is het eerste bolletje niet te halen. (Of ze vergeten in het geheel over botsingen te spreken, komt helaas ook voor.)

Door: Hurenkamp | Datum: Donderdag 24 mei 2018, 07:40 uur

“Meer sporten” is equivalent met “meer botsen” en dan zou je (hoewel ook voor discussie vatbaar) “meer = vaker” kunnen stellen. Maar “meer botsingen” (z.nw.) is m.i. exact gelijk aan “een hoger aantal botsingen” en daar zit zonder aanvulling geen notie van tijd aan vast. Het blijft, ik geef het toe, zonder explicitering van deze voorzienbare formuleringskwestie in het CV lastig om de grens te stellen. Voorstelbaar dat elke sectie gaat haarkloven en mogelijk tot andere afwegingen zou kunnen komen; dit forum helpt bij harmonisatie van e.e.a. Ikzelf ga “meer botsingen” alleen goed rekenen als er iets over tijd of “(reactie)snelheid” bij staat, in lijn met die (wat Spartaanse) NVON-verslagopmerkingen en met enkele anderen hierboven.

 

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Donderdag 24 mei 2018, 09:21 uur

Het probleem wat ontstaat bij uitsluitend "meer botsingen" bij een hogere concentratie (en gelijkblijvend volume, want dezelfde tanks) is dat het aantal botsingen toeneemt omdat er meer reagerende deeltjes zijn.

Echter de vraag is te verklaren waarom de stroomsterkte toeneemt, dus waarom er per tijdseenheid meer elektronen worden overgedragen.

Het feit dat er 'meer botsingen' zijn volgt uit het feit dat er meer reagerende deeltjes aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat deze grotere hoeveelheid deeltjes (in hetzelfde volume) binnen hetzelfde tijdsbestek botsen dan de oorspronkelijke hoeveelheid deeltjes (in hetzelfde volume) en dus dat de reactiesnelheid toeneemt.

Kortom, door alleen te stellen dat er 'meer botsingen' zijn laat de leerling zien te begrijpen dat er meer deeltjes kunnen en zullen reageren echter zonder een notie van tijd is het gissen of de leerling dan vervolgens ook weet dat deze grotere hoeveelheid botsingen ook daadwerkelijk in hetzelfde tijdsbestek zullen plaatsvinden.

Uitsluitend wanneer er geen sprake zou zijn van eenzelfde volume, maar sprake zou zijn van eenzelfde aantal deeltjes en dus een afgenomen volume bij een hogere concentratie, uitsluitend dan kan men werkelijk verantwoorden dat een leerling met 'meer botsingen' bedoeld heeft te zeggen 'meer botsingen in dezelfde tijd' omdat in dat geval het aantal botsingen niet toegenomen zouden zijn.

Hoewel ik met u eens ben dat uw en mijn leerlingen waarschijnlijk niet alleen maar bedoelen te zeggen dat het aantal botsingen omhoog gaat als gevolg van het toegenomen aantal deeltjes maar ook bedoeld hebben te zeggen dat deze extra botsingen in hetzelfde tijdsbestek plaats zullen vinden. Echter ze zeggen het niet... en hoe schrijnend we dit ook vinden... helaas is het daarmee in deze context onvolledig en (ook conform artikel 3.9) dus fout.

Laten we dus met zijn allen in het kader van de rechtsgelijkheid daarom het CV en het verslag van de eindexamenbespreking volgen.