Vraag 07

Vraag 07

Door: Ad Mooldijk | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 16:40 uur

hier uw vragen, opmerkingen over deze vraag.

Antwoord:

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 09:44 uur

Als een leerling als m(beginstoffen) alleen de m(levulinezuur) neemt, kan ik dan het tweede bolletje toekennen, want de coefficienten van caprolactam en levulinezuur zijn allebei 1

Door: de Witt | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 10:42 uur

Lijkt mij niet. De berekening is niet juist aangezien één (of meer) van de stoffen in de berekening mist (missen).

Ik heb een leerling die CO gemist heeft: geen molaire massa --> 1e bolletje gemist; geen CO in berekening --> 2e bolletje gemist. 

Of is dit een consequente fout en wordt het tweede bolletje wel gescoord?

Door: Suzy Maljaars | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:19 uur

In de opmerking wordt genoemd: 'Wanneer een onjuist antwoord op vraag 7 een consequent gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 6, dit hier niet aanrekenen.'
Het ontbreken van de massa van CO hoeft dus niet te worden aangerekend, mits de berekening zelf goed is.

Door: de Kruif | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:20 uur

@ De Witt, daar zou ik het tweede bolleje wel geven

Door: Lam | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 12:02 uur

113 / 116 * 100% = 97,5%

0 punten, of wel het eerste bolletje ivm berekenen van juiste molaire massa's?
Het is duidelijk dat de formule van atoomeconomie verkeerd wordt geïnterpreteerd (tweede bolletje)

Door: de Witt | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 12:54 uur

@Suzy Maljaars: vraag 7 was goed beantwoord. Dat gaat dus niet op. 

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 12:39 uur (Bewerkt op: 11-05-2019 12:40)

Als een leerling

113/116*100% =97,5%

heeft berekend kunnen er geen punten toegekend worden voor het 1ste en 2de bolletje. Voor het 1ste bolletje ontbreken te veel molaire massa's en voor het tweede bolletje is duidelijk de formule onjuist geïnterpreteerd. Enig argument zoals niet 2x dezelfde fout aanrekenen vervallen hier door de overduidelijke vereenvoudiging van de te leveren prestatie, wat mij betreft.  

Echter wanneer een leerling de molaire massa van alleen CO, H2 óf NH3 mist lijkt het toekennen van 0 punten natuurlijk wel erg streng. De leerling heeft met het vergeten van 1 stof de formule zeker niet juist toegepast, dus dat kost bolletje 2. En bolletje 1, hoewel een consequentie van bolletje 2, wordt eenvoudiger omdat nu 1 molaire massa minder berekend is. Of er sprake is van een 'aanzienlijke' vereenvoudiging... dat blijft een kwestie van interpretatie van het woord 'aanzienlijk' en in het geval van twijfel lijkt mij dat we het CV dienen te volgen, dus 0 punten. Om te voorkomen dat deze, te voorziene fout, 0 punten op zou leveren had men dit moeten afvangen een 'indien' en dat is niet gebeurd.

Door: Tobias Schrama | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 18:19 uur

Ik zie dat mijn leerlingen hebben 113/116 maar die 116 komt uit de caprolactam berekenening. Dus dat geeft niet *1 en niet *2; of omdat de verhouding levulinezuur : caprolactam wel 1:1 is wel? Lijkt mij niet toch?

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 19:00 uur

@ Tobias Schrama: zie opmerkingen hierboven. Dit levert geen punten op.

Door: Hermsen | Datum: Zondag 12 mei 2019, 15:58 uur (Bewerkt op: 12-05-2019 17:37)

Een leerling bij mij antwoordt bij 6 hetvolgende, (2 opeenvolgende reacties) waardoor 7 moeilijk wordt te beoorelen:

6- 

1: C5H8O3 + H2 -> C5H9O2 + H2O

2: C5H9O2 + CH3OH -> C6H12O3 + H2O

haar berekening voor 7 wordt dan hetvolgende (gebaseerd op haar eerste reactie):

m_product C6H11NO = 113,158 g/mol

m_beginstoffen C5H8O3 + H2 = 118,13 g/mol

atoomeconomie = 113,158/118,13 x 100%  = 95,8%

Het is uit de berekening wel duidelijk dat ze haar eerste reactie heeft genomen als referentie, maar is het dan consequent? Ze heeft tenslotte een van de reacties gebruikt en niet de totaalreactie. Zo ja, dan is het 2p. Duidelijk dat ze weet hoe je een atoomeconomie moet berekenen. Misschien -1 vanwege de vereenvoudiging. Maar als het niet consequent is wordt het volgens mij 0p.

Ik vind het een erg akelige koppeling, vraag 6 en 7.

Edit: excuus, er zitten nog meer fouten in. Dit wordt 0p