Vraag 08

Vraag 08

Door: Ad Mooldijk | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 16:40 uur

hier uw vragen, opmerkingen over deze vraag.

Antwoord:

Door: de Witt | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:25 uur

Een leerling benoemt bij de (juiste) argumenten niet bij welk uitgangspunt het hoort. 0, 1, of 2 punten? Voorlopig ken ik er 2 toe aangezien noch in het antwoordmodel noch in de vraag wordt gesteld dat de uitgangspunten expliciet benoemd moeten worden.

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:43 uur

heb ik ook gedaan. Er hoeft inderdaad geen uitgangspunt genoemd te worden, alleen twee argumenten

Door: Hesselink | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 21:00 uur

Moeten de stofnamen genoemd worden bij de argumenten? Een leerling schrijft: Alle stoffen die tijdens het proces worden worden toegevoegd zijn brandgevaarlijk of explosief. 

Volgens mij niks op af te dingen, maar de stofnamen worden dus niet specifiek genoemd.

Door: Molenkamp-Gorter | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 23:14 uur

Zwavelzuur is niet brandgevaarlijk of explosief. Dus niet alle stoffen. Het lijkt me dat er wel een of meerdere goed genoemd moeten worden.

Door: Belgraver | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 07:23 uur

Ik vraag mij af of het argument bij punt 7 wel waar is. Als je hernieuwbare grondstoffen definieert als "Hernieuwbare grondstoffen zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen, waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld." (bron WUR), dan moeten de genoemde stoffen hernieuwbaar zijn. Er is geen zwavelzuurbron die uitgeput raakt; dit in tegenstelling tot aardolie, uranium of coltan.

Door: Harry Schreurs | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 07:37 uur

Dat geldt zeker voor CO en H2. Ik meen dat er zelfs een oude examenopgave is, waarin synthesegas wordt gemaakt uit hernieuwbare grondstof. Vorige week was in het nieuws dat mensen een CO-vergiftiging hadden opgelopen door gebruik van de barbecue binnenshuis, gestookt op hernieuwbare houtskool. Denk ook aan de elektrolyse van water met duurzaam opgewekte elektriciteit. Vanuit dit perspectief kom je niet op het argument dat de grondstoffen niet hernieuwbaar zijn.

(Ik zou zelf wel een slag toch om de arm houden met zwavelzuur. Aardolie is een grote bron van zwavel.)

Het is ook een kwestie van perspectief of je vijf reactiestappen veel vindt. Als je aan syntheses van 13 stappen denkt, waar niet eens rekening gehouden wordt met hernieuwbare bronnen, dan is vijf stappen eigenlijk best knap.

 

 

 

Door: Wouter den Boer | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 09:48 uur

Ik vind dit gewoon een rare, suggestieve vraag. En daarmee bedoel ik...je wordt zo naar het gewenste antwoord gestuurd dat het fout voelt om het te geven op het vwo. Beetje een verkapte invulzin geworden...."een benzeengroep als zijketen noem je ........". Dan durf je geen antwoord te geven, zeker niet als in de tekst erboven wordt verteld dat fenyl de juiste naam.is voor een C6H5-groep als zijketen. 

Dan moet het wel een strikvraag zijn.

Of niet?

Door: Patrick van Kempen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 14:59 uur

@Molenkamp: volgens Binas 97A kolom VI is zwavelzuur brand- en/of explosiegevaarlijk

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 15:30 uur

Dan nog is CO (een van de toegevoegde stoffen) niet explosiegevaarlijk en NH3 alleen icm hier afwezige halogenen en kwik. Tot slot gaat het om de volledige productie van caprolactom (niet pas vanaf levulinezuur) in welk geval de toegevoegde stof water zeker ook niet onder explosiegevaarlijk valt. Dus ik vind ook dat de leerling expliciet één of meerdere stoffen moet noemen. Laten we dit relatieve inkoppertje niet nog veel makkelijker maken.

Door: Kooijman | Datum: Zaterdag 11 mei 2019, 17:08 uur

Zwavelzuur is inderdaad brandgevaarlijk alleen niet licht ontvlambaar, BiNaS 97A maakt dit onderscheid overigens niet.

Ik ben het met met collega Belgraver eens dat het voorbeeldantwoord "Bij punt 7" niet correct is. Voor zwavelzuur valt nog wat te zeggen, maar waterstof, ammoniak en CO zijn wel degelijk hernieuwbare grondstoffen. Het antwoordmodel lijkt me hier dus pertinent fout.

Tevens lijkt het me hier wel nodig dat leerlingen niet simpelweg het principe uit de BiNaS overschrijven maar een stof citeren die niet aan dat principe voldoet (voor 7 en 12).