FvOv

De NVON is sinds 2008 aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv is een onderwijsbond met zo’n 37.000 leden. Zij vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Binnen de FvOv bundelen 13 verenigingen hun krachten tot één organisatie.

Naast de NVON zijn de volgende verenigingen aangesloten bij de FvOv:  BIOND, KVLO, LBBO, Levende talen, NVLF, NVO, NVOP, NVS-NVL, NVORWO, NVvW, UNIENFTO, VLS, VONKC.

De FvOv onderhandelt namens de aangesloten verenigingen aan de landelijke cao-tafels. Naast de FvOv zitten hier ook de andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties aan tafel. Daarnaast wordt op decentraal niveau samen met vertegenwoordigers van de andere vakbonden arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd. Dit betreft collectieve afspraken.
Voor individuele rechtspositionele ondersteuning kunnen de leden van de verenigingen terecht bij de juridische afdeling van de eigen vereniging.

Behalve bij de cao’s is de FvOv op de landelijke tafels vaak de spreekbuis van de vakinhoudelijke verenigingen met betrekking tot vakinhoudelijke vraagstukken,  onderwijs- en curriculumontwikkeling en bijvoorbeeld bevoegdheden.

Omdat de FvOv op veel gebieden meepraat en goed de mening van de aangesloten verenigingen wil vertegenwoordigen  is er binnen de FvOv de Onderwijskamer  en de commissie arbeidsvoorwaarden. In de Onderwijskamer praten de aangesloten verenigingen over vakoverstijgende inhoudelijke aspecten en over het beroep leraar. De Onderwijskamer adviseert het bestuur van de FvOv over deze zaken. De FvOv kan daarin een krachtiger geluid laten horen dan de afzonderlijke verenigingen.

In de commissie arbeidsvoorwaarden kunnen de aangesloten verenigingen meepraten over cao’s en andere vakbondsgerelateerde zaken. Deze zaken worden dan meegenomen in de cao-onderhandelingen.

Sinds de toetreding van de NVON tot de FvOv bestaat de mogelijkheid om een deel van de door u betaalde contributie op een fiscaal aantrekkelijke manier te verrekenen. Voor NVON-leden die werkzaam zijn in het HBO, MBO, VO, PO en de landelijke verzorginstellingen of kenniscentra is het op basis van de cao's voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie te verrekenen met de eindejaarsuitkering. U betaalt hierdoor minder belasting over uw eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen.

Het aanvraagformulier vindt u hier: aanvraagformulier 2023 vakbondscontributie

 

 

 

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
Vakbondsondersteuning

Heb je een CAO-gerelateerde vraag of advies voor rechtshulp nodig?

Klik hier
NVON Nieuwsbrief

Wil je de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je nu aan.

Aanmelden