<title>NVON</title>

Jong NVON conferentie

Save the date!

Jong NVON is bezig met de voorbereidingen van de 2022 conferentie. Deze is gepland op 25 en 26 maart 2022. HIeronder vind je de globale opzet van het programma. Meer informate volgt in januari, maar de data kan je alvast noteren!

Vrijdag 25 maart

16:00 uur   Inloop en aanmelden
16:30 uur   Opening van de conferentie
16:45 uur   Openingslezing
18:15 uur   Diner
20:00 uur   Theatersport
21:30 uur   Borrel met “Show me what you’ve got” 
22:30 uur   Op naar Stay Okay Utrecht 

Op stap, voor wie wil (indien mogelijk)

 

Zaterdag 26 maart

08:30 uur   Ontbijt in Stay Okay
09:30 uur   Inloop op het Boswell Beta instituut
10:00 uur   Workshopronde 1
11:30 uur   CAO-info of tijd om aan je eigen lesmateriaal te werken
12:15 uur   Lunch
13:00 uur   Workshopronde 2
14:30 uur   Afsluiting en Borrel

 

Doelgroep
Jong NVON activiteiten zijn voor docenten en TOA's t/m 35 jaar of studerend daarvoor.