Ecologie leren & onderwijzen, hoofdstuk 6.5 Het verhaal achter de plant in de kamer.

15 januari • Marcel Kamp

Wie ooit in de tropen is geweest en oog heeft voor planten kijkt daar verbaasd naar ‘kamerplanten in het wild’. Een Ficus elastica, die hier als ‘rubberplant’ in de vensterbank staat, blijkt in zijn eigen omgeving uit te kunnen groeien tot een imposante boom. De aanwezigheid van kamerplanten in de klas kan zo een aanknopingspunt zijn voor verhalen tijdens een les over een ecologisch onderwerp.

Vorige Volgende

Biologieleraren gebruiken kamerplanten graag om de groeiwijze, anatomie en voortplanting van planten te demonstreren. Er is veel voor te zeggen om ze ook tijdens lessen over ecologie te gebruiken. De planten voor het raam in de klas vormen zo een venster op de planten in de buitenwereld; er kunnen vragen worden gesteld zoals: “Waar groeit die plant in het wild? Hoe is hij aangepast aan zijn omgeving? Wat is het belang voor mensen (geneesmiddelen, bouwmateriaal, voeding)? Lijken de abiotische factoren van de vensterbank op die waar de plant vandaan komt?” In deze leeractiviteit wordt de Ficus elastica als voorbeeld gebruikt.

6.5.1-Handleiding-Plant-in-de-kamer-bovenbouw.pdf 6.5.2-Handleiding-Plant-in-de-kamer-onderbouw.pdf 6.5.3-Links-ficus.pdf 6.5.4-Wetensch_lit_ficus.pdf 6.5.5-CVBO-Leerlingenhandleiding-Planten-Segbroek.pdf 6.5.7-CVBO-materiaal-planten-Alkwin-Paspoort.doc 6.5.8-CVBO-materiaal-planten-Alkwin-Lijst-bij-les-2.doc 6.5.6-CVBO-materiaal-planten-Alkwin.pdf
Leswerk