Proevenboek MULO

12 juni • Ton van der Valk

Dit Proevenboek is bestemd voor leraren natuurkunde van de mulo-scholen in Suriname en bevat experimenten die als demonstratieproef voor de klas getoond kunnen worden. De proeven uit het proevenboek zijn ook in Nederland goed te gebruiken. Veel ervan kunnen ook als leerlingproef gedaan worden.  

Bij veel demo-proeven zijn twee filmpjes gemaakt: één met suggesties voor de uitvoering in de klas, de ander met praktische en didactische aanwijzingen voor de docent. Hoewel beide filmpjes voor leraren gemaakt zijn, zijn de uitvoeringsfilmpjes ook geschikt voor leerlingen, voor het geval dat er geen gelegenheid is voor demonstratie in de klas.

 Het schrijven van het Proevenboek is in 2017 gestart als uitvloeisel van het project Nieuwe Natuurkunde in Suriname NiNaS (jan. 2015 – jan. 2017) en wordt in 2019 en 2020 uitgebreid in het kader van het project Blended Learning in muloklassen Natuurkunde in Suriname (BLiNaS). De proeven passen bij het boek dat in Suriname op de MULO gebruikt wordt, Natuurkunde voor nu en straks in context, (editie 1983, 1990). De aanduiding bij een proef verwijst naar het deel, het hoofdstuk en de paragraaf waar de demo voor bedoeld is. Bijvoorbeeld demoproef 1M6.1a verwijst naar par. 6.1 uit het eerste deel (1M). De a geeft aan dat er nog een demoproef b bij die paragraaf is. Bij elke proef wordt aangegeven hoe je de proef uitvoert, wat je erbij nodig hebt en met welke didactische mogelijkheden en valkuilen je erbij te maken krijgt.

Vorige Volgende

We hebben geprobeerd zo veel mogelijk bij elke paragraaf ten minste één bijpassende, korte demonstratieproef te ontwikkelen. De demo’s zijn los van elkaar te gebruiken, zodat de leraar een selectie kan maken van de demo’s die hij/zij in de klas wil tonen.

De proeven die in deel 1 worden beschreven zijn over het algemeen met eenvoudige huis- tuin- en keukenmiddelen, aangevuld met een rolmaat, een krachtmeter en een maatcilinder, uit te voeren. In de loop van het BLiNaS-project zullen tien proefscholen lestrolleys ontvangen. Die bevatten de natuurkundige apparatuur, die bij ingewikkeldere proeven noodzakelijk is. De NVON werkgroep Suriname streeft ernaar de lestrolleys ook beschikbaar te maken voor andere mulo-scholen in Suriname. Meer informatie bij a.e.vandervalk@uu.nl.

Het Proevenboek valt uiteen in vier delen die overeenkomen met de hoofdstukken die in Suriname in mulo 1, 2, 3 en 4 worden behandeld:

Deel 1 voor MULO 1

1M Hoofdstuk 1 Inleiding in de natuurkunde

1M Hoofdstuk 2 Lengte, oppervlakte en volume

1M Hoofdstuk 3 Massa en volume

1M Hoofdstuk4 Dichtheid

1M Hoofdstuk 5 Warmte en energie 

1M Hoofdstuk 6 Temperatuur

1M Hoofdstuk 7 Nogmaals warmte

1M Hoofdstuk 8 Vast vloeibaar en gasvormig

1M Hoofdstuk 9 Krachten

Deel 2 voor MULO 2

1M Hoofdstuk 10 Druk

1M Hoofdstuk 11 Faseveranderingen

1M Hoofdstuk 12 Vloeistofleer

1M Hoofdstuk 13 Opwaartse kracht

1M Hoofdstuk 14 Licht

1M Hoofdstuk 15 Elektriciteit en magnetisme

2M Hoofdstuk 1 Mechanica

Deel 3 voor MULO 3

2M Hoofdstuk 2 Verbranden en verwarmen

2M Hoofdstuk 3 Vloeistoffen

2M Hoofdstuk 4 Gassen

2M Hoofdstuk 5 Licht

2M Hoofdstuk 6 Elektriciteit

2M Hoofdstuk 8 Geluid

 

Deel 4 voor MULO 4

3M Hoofdstuk 2 Bewegingsleer

3M hoofdstuk 3 Kracht en beweging

3M Hoofdstuk 4 Arbeid en energie

3M hoofdstuk 5 Stoffen

3M Hoofdstuk 6 Vloeistofleer

3M Hoofdstuk 7 Gassen

3M Hoofdstuk 8 Warmteleer

3M hoofdstuk 9 Licht

3M hoofdstuk 10 Elektriciteit

Leswerk