ShowdeChemie VG07 - Biodiesel maken

27 november • Jan de Gruijter • Foto: Marco Metselaar

Deze demonstratie maakt deel uit van een lessenreeks over biodiesel. Na verwerving van chemische informatie (onder andere via deze demo) komt de ecologische en economische waarde van biodiesel aan de orde.

Vorige Volgende

Biodiesel wordt aan diesel toegevoegd vanwege het behoud van natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Aardolie kan dan gebruikt worden voor de bereiding van producten. Ook helpt het gebruik van biodiesel bij de vermindering van de CO2-uitstoot naar de atmosfeer. Omdat biodiesel geen zwavel bevat, vermindert het probleem van zure regen. Tot slot biedt biodiesel meer veiligheid, omdat het een uitstekende smering en een hoger vlampunt heeft.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen

De bijlage VG07_beschrijving van lessenserie in artikel Eilks is een onderdeel van het artikel van Eilks dat genoemd is bij de bronnen. Hierna volgt een evaluatie (niet vertaald).

Bronnen

Eilks, I. (2002). Teaching ‘Biodiesel’: a sociocritical and problem oriented approach to chemistry teaching. Chemistry education: research and practice in Europe. 3(1), 77-85.

Te downloaden via deze link.

VG07b_beschrijving-van-lessenserie-in-artikel-Eilks.docx
Leswerk