Showdechemie MA04 - CO in de rook van een (e-)sigaret

6 januari • Jaap van Schravendijk en Henny Kramers-Pals • Foto: Marco Metselaar

Sigarettenrook bevat CO, slecht voor de gezondheid. CO in sigarettenrook wordt bij deze proef aangetoond met een ammoniakale zilveroplossing. Ook teer kan worden aangetoond.

Vorige Volgende

Roken
Roken is erg slecht voor de gezondheid. Dat komt doordat in rook schadelijke stoffen voorkomen, waaronder onder andere koolstof(II)oxide (CO, vroeger ook wel ‘kolendamp’ genoemd). Koolstof(II)oxide bindt sterker aan hemoglobine in rode bloedlichaampjes dan zuurstof. Daardoor hebben rokers minder hemoglobine ter beschikking voor het transport van zuurstof naar het lichaam. Bij iemand die stopt met roken is al na twee dagen geen koolstof(II)oxide in het bloed aan te tonen. 

Vapen
Het gebruik van e-sigaretten, vapen, wordt door de tabaksindustrie gepromoot met het argument dat het minder schade aan de gezondheid veroorzaakt. Dit is door veel onderzoek nadrukkelijk ontkracht. Afhankelijk van welke vloeistoffen gebruikt worden komen stoffen vrij die in verband worden gebracht met kanker, zoals formaldehyde (methanal) en aceetaldehyde (ethanal). Ook wordt koolstof(II)oxide gevormd. Alleen in mindere mate teer dan bij ‘gewone’ sigaretten. Wat betreft het nicotinegehalte van de sigaretten is vapen even verslavend als roken.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen 

Analyse van sigarettenrook
http://faculty.washington.edu/djaffe/ce2.pdf 
Jaffe e.a. beschrijft in dit artikel hoe je sigarettenrook kunt analyseren en ook andere schadelijke stoffen dan CO kunt aantonen. Het artikel is in 1997 gepubliceerd in The Science Teacher (december, p. 29-33). Het staat in zijn geheel op de bovengenoemde site, inclusief de figuren van de opstellingen en de foto’s.

Antwoorden van ChatGPT op vragen naar proeven om aan te tonen dat vapen niet onschadelijk is
In de bijlage MA04_Chat GPT proefje Vapen geeft onze vragen en de antwoorden van Chat GPT. 

Bronnen
Blume, R. & Bader, H.J. (1997). Environmental Chemistry in Classroom Experiments, p. 77 - 78. Delhi: IUPAC-CTC. ISBN 81-86968-00-8.
 

The-Science-Teacher-december-p.-29-33-.pdf MA04b_Chat-GPT-proefje-Vapen.docx
Leswerk