Showdechemie2 N14 Verhit koper

18 april • Jaap van Schravendijk en Henny Kramers-Pals • Marco Metselaar

Koper oxideert alleen als er contact is met zuurstof.

Vorige Volgende

Een verbrandingsreactie kan alleen optreden als er aan drie voorwaarden is voldaan:
-        er moet een brandbare stof zijn;
-        er moet zuurstof in de buurt zijn;
-        de temperatuur moet hoog genoeg zijn.
Twee verschillende demonstraties laten variaties in de beschikbaarheid van zuurstof zien en ook een manier om koperoxide weer te reduceren tot koper.
De beschrijving van deze demo staat in het boek ShowdeChemie2.
 

Links bij N14 Verhit koper

Artikel van Ton Umans in Faraday over proeven met elementkringlopen
http://staff.science.uva.nl/~joling/vakdidactiek/documenten/umans.pdf
Het artikel van Ton Umans in Faraday staat als pdf op deze site van Erik Joling. Literatuurverwijzing:
Umans, A.J.H. (1980). De begrippen element en enkelvoudige stof. Faraday (49), 202-207.

Engelstalige beschrijving van deel 1
Deel 1 van de proef staat ook beschreven op:
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000408/the-properties-of-a-copper-envelope

Engelstalige beschrijving van deel 2
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000727/finding-the-formula-of-copper-ii-oxidetml
Het gaat hier om een iets andere uitvoering met een gaatje in de reageerbuis, waar het uittredende gas wordt aangestoken. Bij deze proef wordt ook de formule van koperoxide bepaald.

Bronvermelding
  1. Boek: Hutchings, K. (2000). Classic Chemistry Experiments, # 24, p. 59 - 61. Londen: The Royal Society of Chemistry. ISBN 0 85404 9193.
Leswerk