Netwerk van de NVON

De NVON wil een sterk netwerk zijn voor haar leden. De vereniging organiseert bijeenkomsten, studiedagen en cursussen over allerlei onderwerpen die met onderwijs in het bèta-domein te maken hebben.

Netwerk
Ook brengt de NVON leden bijeen in een netwerk van regionale kringen, waar contact tussen de leden mogelijk is en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. De kringbesturen organiseren excursies, lezingen, practicumbijeenkomsten en examenbesprekingen. Nascholing via de kringen is ook mogelijk.

Congres
Jaarlijks organiseert de NVON in samenwerking met ROC Midden Nederland een congres, met lezingen en werkgroepen over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs in de natuurwetenschappen. Ook wordt daar de algemene ledenvergadering gehouden.
Het congres en de vakdidactiek-conferenties vallen onder nascholing.

Externe vertegenwoordiging
Naar buiten toe vertegenwoordigt de NVON haar leden door de overheid en onderwijsinstellingen te adviseren en door deel te nemen aan commissies en overlegplatforms. Zo is de NVON betrokken bij

  • het ontwerpen en vaststellen van de eindexamens (CvTE)
  • de invoering van nieuwe examenprogramma’s
  • de veldaanvraag voor projecten bij SLO, CITO en LPC.

Met de vereniging van wiskundeleraren (NVvW) is regelmatig overleg om tot een goede afstemming van allerlei zaken te komen.

Verder onderhoudt de NVON contacten met diverse partners en buitenlandse zusterverenigingen.

De NVON praat als lid van de vakbond FvOv ook mee over de nieuwe CAO’s en dergelijke.

NVON Nieuwsbrief

Wil je de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je nu aan.

Aanmelden