Plastic soep in de onderbouw

Wendela van Asbeck

Tijdens de jaarlijkse Woudschoten Chemie Conferentie presenteerde de Plastic Soup Foundation samen met Globe Nederland het nieuwe, digitale, lesmateriaal over plastic soep voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gratis lesmateriaal informeert de leerlingen over deze problematiek en roept hen op om in actie te komen. Middels een filmpje vertelt 3FM-dj Sander Hoogendoorn dat hij op plasticdieet gaat en daagt hij de leerlingen uit om hetzelfde te doen.

Vorige Volgende

De Plastic Soup Foundation is in 2011 opgericht en zet zich in tegen de plastic soep. Ze wil ervoor zorgen dat er geen plastic meer in het water terechtkomt. Dat doet ze door onnodige bronnen van plastic soep aan te pakken, zoals microplastics in cosmetica en synthetische vezels uit kleding. Naast onderwijs worden er campagnes gevoerd en steunt de Plastic Soup Foundation allerlei slimme oplossingen.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een korte Introductieles plastic soep en veertien challenges die aansluiten bij verscheiden kerndoelen en verschillende vakgebieden. Zo zijn er zes challenges die aansluiten bij scheikunde en/of nask, waarmee de leerlingen tijdens onderzoeken en experimenten meer te weten komen over de uitdagingen van plasticvervuiling.

1. Kauwgom
Leerlingen doen een aantal proefjes met kauwgom. Ze onderzoeken verschillende eigenschappen van kauwgom en ontdekken waar kauwgom van gemaakt wordt. Vervolgens gaan ze aan de slag met een opdracht om kauwgom in het milieu te voorkomen.

2. Pak de verpakker
Leerlingen doen in de supermarkt onderzoek naar welke merken en producten de grootste plasticverbruikers zijn. De uitkomsten van hun onderzoek en hun aanbevelingen worden overhandigd aan de ondernemer. Om kennis te maken met het plasticprobleem is ook een leerzame proef toegevoegd die met een scheikundedocent uitgevoerd kan worden.

3. Plastic in het water
De leerlingen onderzoeken hoeveel (plastic) afval in water, op stranden of op rivieroevers aanwezig is. Dit afval gaan ze opruimen en categoriseren. Vervolgens proberen ze de bron van het afval te achterhalen en de producenten te benaderen.

4. Plasticvrije toilettas
De leerlingen checken hun toilettas op producten met microplastics en op plastic wegwerpverpakkingen. Ook bekijken ze plastic glitters onder de microscoop. Ze bedenken, maken en filmen alternatieven voor producten met plastic.

5. Save Your Butt
Leerlingen doen onderzoek naar sigarettenpeuken en leggen dit vast. Deze les bestaat uit een onderzoek ter voorbereiding, een veldonderzoek en een labonderzoek. Ze beantwoorden onder andere de vragen: waar worden sigarettenfilters van gemaakt? En: hoe vervuilend zijn ze voor ons milieu?

6. Zinken, zweven en drijven
Leerlingen onderzoeken welke soorten plastic zinken, zweven of drijven in het water aan de hand van dichtheidsbepaling.

In filmpjes, zoals die van zangeres Maan, dagen ook andere ambassadeurs van de Plastic Soup Foundation (Sander Hoogendoorn, dj Oliver Heldens, olympisch windsurfer Dorian van Rijsselberghe, singer-songwriter/YouTuber Teske de Schepper en presentatrice/YouTuber Iris Enthoven) de tieners uit om mee te doen aan onderzoek en een filmpje hierover te maken. Door het filmpje vervolgens online te zetten kunnen ze verschillende prijzen winnen.

Het lesmateriaal is ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation in samenwerking met Globe Nederland en is tot stand gekomen dankzij financiële steun van de C&A Foundation en een aantal middelbare scholen.

Website

www.plasticsoupfoundation.org
lesmateriaal: www.plasticsoupfoundation.org/psf-junior/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs/

78-79_NVOX20_TDS_NR-2.pdf
NVOX

NVOX 2020 • nummer 2 • bladzijde 78-79