Redactioneel: Patronen

Anneke Thurlings

Redactioneel van NVOX-hoofdredacteur Anneke Thurlings:

Patronen

Onlangs hebben we op de redactievergadering besloten dat het volgende themanummer zal gaan over ‘Patronen‘. Lastig? Misschien, maar het thema mag, zoals altijd, breed worden opgevat. Een patroon kan een mal zijn, een tekening of een bepaald gedrag. Maar consumptiepatroon, voedingspatroon, rolpatroon of desnoods munitie voor een vuurwapen kan ook, hoewel ik met dat laatste wel meer moeite zal hebben.
Ook de mooie interferentiepatronen, of de figuren van experimenten van staande golven passen bij het thema. Kleurpatronen in dierhuiden, of in planten, of in kristallen. Ik noem zo maar wat voorbeelden. Bestaat er eigenlijk een schutspatroon voor de natuurwetenschappen?
Iemand die dat weet?
Voor deze NVOX schreef Stefan Bosmans een artikel over gedragspatronen bij koolmezen. Dit artikel is een antwoord op mijn vraag in de vorige NVOX of koolmezen machogedrag kunnen vertonen. Biologen schijnen er al een poosje mee bezig te zijn. Het antwoord is interessant.
Als tweede hoofdartikel is er een opinie artikel van Loek Zonnenberg en Paul Rutten over het kennisniveau van 6-vwoleerlingen bij wiskunde en natuurkunde. Zij nemen een dalende trend waar in het niveau van het CE en een stijging van het gemiddeld cijfer terwijl de scores van deze leerlingen op internationale toetsen al jaren teruglopen. Het rapport van beide heren heeft de landelijke pers gehaald en zelfs het NOS-journaal. Collega’s reageerden heel divers op het verschenen rapport. Wat vindt u ervan?
Reacties graag naar: redactie@nvon.nl
Verder zijn ideeën voor artikelen voor het themanummer alvast van harte welkom.
En een breipatroon? Liever niet, daarvoor moet u bij de Libelle zijn.

Hoofdredacteur NVOX
redactie@nvon.nl

5_NVOX23_TDS_NR-4.pdf
NVOX

NVOX 2023 • nummer 4 • bladzijde 5