Redactioneel: Slim?

Anneke Thurlings

Redactioneel van NVOX-hoofdredacteur Anneke Thurlings: Slim?

Toen ik nog op de lagere school zat, of de basisschool zoals die al jaren genoemd wordt, luisterde ik graag naar de Bijbelverhalen waarmee de dag geopend werd. Er zaten spannende verhalen tussen: de vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde, Jezus die water in wijn veranderde en Moses die de Dode zee splitste zodat de Israëlieten droog stonden en het leger van de Farao verdronk. Ik vroeg toen aan de juf hoe Moses dat gedaan had. Het antwoord van de juf ? “Eruit, ga daar maar eens op de gang over nadenken”. Ik begreep dat niet, maar ging - uiteraard – naar de gang.
Thuis vertelde ik het aan mijn vader en nadat hij was uitgelachen, adviseerde hij mij om voortaan geen vragen meer te stellen over de wonderen in de Bijbel. Ik probeerde het toch nog een keer: toen Jezus over het water liep, maar ook dat leverde een half uur tussen de natte jassen op de gang op.
Het heeft even geduurd voor ik weer vragen durfde te stellen. Bestaan er dan toch ‘domme’ vragen en ‘slimme’ vragen? Ik denk het niet, maar er bestaan wel slimme en domme oplossingen van vragen en problemen vermoed ik. Zo schreef Mart Mojet over de eieren van Thijsse. Een heel slimme oplossing voor het zand dat de Lek in het Amsterdam-Rijnkanaal aanvoert. 
Maar ook Li An Phoa’s meetkit is zo’n voorbeeld van een slimme oplossing voor een probleem. Zij laat leerlingen meehelpen om de waterkwaliteit in stromend water te meten. Je kunt je als docent aanmelden voor workshops laat Rolf Soer weten, de auteur van het artikel over Li An Phoa’s meetkit. Ook het interview met Diederik Jekel gaat over slim zijn. Jekel laat weten dat je slimheid moet vieren! Wat een heerlijke en bevrijdende gedachte.
Naast slimheid kun je ook vakantie vieren en dat gaan we doen. Ik wens u een hele fijne zomervakantie en veel inspiratie voor het nieuwe schooljaar.

Hoofdredacteur NVOX

5_NVOX22_TDS_NR-6.pdf
NVOX

NVOX 2022 • nummer 6 • bladzijde 5