Voorwoord: Multidisciplinair

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van Jan Jaap Wietsma. Multidisciplinair

Vorige Volgende

In de afgelopen zomerperiode heb ik me voorbereid op het voorzitterswerk zodat ik er in het nieuwe schooljaar goed mee kon starten. Voorbereiden is meer te zien als: ruimte maken om met nieuwe dingen bezig te gaan. Ook heb ik nagedacht over wat de NVON nodig heeft en welke bijdrage ik daaraan kan leveren. Ik probeer te ontdekken wat er allemaal in de vereniging gebeurt, wat goed loopt, waar aandacht nodig is, welke contacten er bestaan en wat die betekenen voor de NVON. Niet onbelangrijk is ook te bedenken welke beelden en verwachtingen er zijn over de voorzitter, het bestuur en de samenwerking binnen en tussen alle geledingen van de vereniging.
Als bioloog ben ik me bewust van groei en verandering en die doen zich ook in een organisatie voor. Hoe mensen met elkaar om gaan is in de loop der (vele) jaren gegroeid. Als de samenwerking goed loopt en positieve energie geeft moet je dat koesteren en onderhouden. Waar die samenwerking minder soepel is, hoop ik een positieve rol te kunnen spelen. Dat de NVON een multidisciplinaire vereniging is, met docenten en toa’s uit natuurwetenschappen en technologie, heeft bijzondere mogelijkheden. De verschillende schoolvakken hebben hun eigen karakter, maar samenwerken tussen disciplines is meer dan ooit van belang om de vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. Mijn streven is om in de NVON die samenwerking tussen de vakken sterker te maken. Daar is veel winst te behalen. Het thema duurzame ontwikkeling, waar het NVON-congres in maart 2020 aan gewijd wordt, is daarvan een voorbeeld.
Dit thema is ook terug te vinden in de voorstellen van Curriculum.nu, die beschrijven wat elke leerling in de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet leren. Begin oktober is het eindproduct van de ontwikkelteams aan minister Slob aangeboden. Als de Tweede Kamer instemt met de voorstellen kan de volgende fase van start. Voor basisschool en onderbouw wordt vanaf dan verder gewerkt met het formuleren van eindtermen. Ook wordt bedacht hoe een vervolg van Curriculum. nu voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs eruit kan zien.
De NVON is gevraagd om advies te geven tijdens het hele traject van Curriculum.nu. De adviescommissie, die de NVON voor Curriculum.nu heeft ingesteld, zal begin november in een brief aan het ministerie aangeven hoe we de volgende stap van Curriculum.nu voor ons zien. Hopelijk kan de multidisciplinaire NVON ook in deze fase weer een zinvolle rol vervullen. 

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON

Reacties kunt u sturen naar
j.j.wietsma@nvon.nl

395_NVOX19_TDS_NR-8.pdf
NVOX

NVOX 2019 • nummer 8 • bladzijde 395