Voorwoord: Onze expertise

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Onze expertise

Kennis is een belangrijk ding in deze wereld. Als je beschikt over kennis, grondstoffen en vaardigheden (en de juiste gereedschappen) kun je in principe alles maken. Onderwijs is bedoeld om leerlingen te helpen om kennis en vaardigheden te verwerven. Als je dat wilt geven moet je goed weten waar je mee bezig bent.
Met enige regelmaat duikt de vraag op: waarom de NVON? Wat is de meerwaarde van een vakvereniging? Wat bindt ons? Wat maakt ons interessant als gesprekspartner?
Ik zoek het antwoord in de overlap van twee kenmerken. Leraren en toa’s hebben kennis van een vakdomein, zoals biologie of chemie. Het verbindt hen met mensen die in allerlei andere functies werkzaam zijn. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze hun vakinhoud kunnen toepassen in onderzoek of beroepspraktijk. Daarnaast zijn leraren en toa’s  onderwijsmensen. Ze helpen, veelal, jonge mensen kennis en vaardigheden te verwerven. 
Docenten en toa’s in bèta-technische vakken staan met één been in het domein van natuurwetenschappen en techniek, met het andere in het onderwijsdomein. 
De mate waarin je op het ene of het andere been steunt zal verschillen. Onze (we zijn tenslotte een vereniging) expertise zit in die bijzondere combinatie van vakinhoudelijke kennis en de daarop toegespitste didactische ervaring voor verschillende doelgroepen. De NVON verenigt mensen met deze expertise die binnen de vereniging ook nog eens vakoverstijgend is. De vakvereniging kan helpen in het uitwisselen en verder ontwikkelen van die expertise en wordt daarmee een relevante kennispartner. Dat belang groeit.
Onze betrokkenheid in de curriculumvernieuwing is daarvan een teken.
Bèta’s lopen niet zo snel met hun expertise te koop. Ook parels in de producten van de NVON krijgen lang niet de aandacht die ze verdienen. Het belang van vakdidactische expertise is groot en daar kunnen we niet vaak genoeg aandacht voor vragen. We kunnen en moeten dat geluid als NVON ook duidelijk laten horen. Bijvoorbeeld waar het gaat om onderwijsbevoegdheden en opleiding van leraren. Of in de aandacht die lerarenopleidingen (kunnen) geven aan de vakdidactiek. 
Verder kunnen we veel winnen door vakdidactische inzichten uit de praktijk met elkaar te delen en te leren van de opbrengsten van onderzoek.
Ik zie graag dat we deze vakdidactische kennis binnen de vereniging systematisch ontwikkelen en uitwisselen en die expertise zichtbaar maken. Een werkgroep bèta-vakdidactiek zou hierin een eerste stap kunnen zijn. Die expertise delen we jaarlijks op het NVON bèta-techniek festival, en in de vele werkgroepen, commissies en secties die de vereniging rijk is. Als we het intern goed op poten zetten kunnen we ons als NVON verder ontwikkelen tot een gerespecteerd expertisenetwerk voor de vakdidactiek van de natuurwetenschappen,
techniek en technologie. Klinkt mooi, of niet?

Spreekt het je aan om actief hier een bijdrage aan te leveren? Laat het me weten.
Wellicht is dit een goede stap naar een zinvol project dat we binnen de vereniging kunnen vormgeven. Herinnert u zich mijn oproep in het vorige nummer (Juni 2022).
Die staat nog steeds!

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX22_TDS_NR-7.pdf
NVOX

NVOX 2022 • nummer 7 • bladzijde 3