Voorwoord: Rust

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Rust

Vorige Volgende

Het nummer van NVOX dat u nu in handen hebt komt in een periode van traditioneel topdrukte voor docenten. Op het moment van schrijven zitten we in de eerste fase van de coronacrisis, nog volop in het experiment van telewerken en tele-lesgeven. Ook op het moment dat bekendgemaakt is dat eindexamens in het vo geschrapt worden. Daardoor ziet de maand mei er, zeer waarschijnlijk, behoorlijk anders uit dan anders.
Voor de NVON is de maand mei traditioneel ook een periode van topdrukte. We organiseren examenbesprekingen, waar veel van onze bestuurders en kringvoorzitters druk mee zijn. De ervaringen, vragen en oplossingen van onze collega’s die examens nakijken, proberen we zo goed mogelijk te verzamelen en te delen. En we streven ernaar in een goede verstandhouding met het CvTE de juiste keuzes te maken. Maar nu even niet.
Geen examens hoeven afnemen en nakijken, achter je computer vandaan en weer met leerlingen in gesprek, langzaam aan weer een normaal sociaal leven oppakken: het zal niet vanzelf gaan. Stilgezet worden is één ding. In de rust de tijd nemen om na te denken wat de volgende stap moet zijn is wat anders. Intussen zitten we niet te slapen. Het bestuur denkt na over onze activiteiten die we moesten uitstellen, zoals de mooie congressen. 

Duurzamer door rust

Op het moment dat we evenementen niet door laten gaan, thuis werken, niet op vakantie gaan, geen bezoeken brengen en niet vergaderen drukt ons dat met de neus op de feiten: hoe enorm veel energie kost dat, hoeveel belasting van het milieu levert dat op? Wat doet ons gedrag met deze aarde? In die zin draagt het vervallen van het NVON lustrumcongres een beetje bij aan duurzaamheid. Hoe de volgende stap duurzaam kan zijn, stemt tot nadenken. Welk gedrag we daarom achterwege moeten laten en wat we kunnen doen om veel verantwoorder met de aarde en onze gezondheid om te gaan. Opmerkelijk zijn de beelden die laten zien dat minder verkeer, vliegtuigen en vervuilende industrie een enorme vermindering van de hoeveelheid stikstofoxiden in de lucht oplevert. Of filmpjes van wilde dieren, die op hun gemak stadswijken verkennen. Allemaal signalen dat de aarde ook rust vindt als de mens zich rustig houdt. 
Rust is uiteindelijk ergens goed voor. Maar na een tijd van rust de draad weer oppakken, en ontdekken wat er van onze economie over is en of de motor nog wil starten is spannend. We zijn voorlopig niet van de crisis af. Misschien dat het rondwaren van het virus tot rust gebracht is. Maar de gevolgen van een verplichte pauze in alle dingen die we gewend waren te doen zullen we nog een tijd merken.

Vooruitkijken

Mei is ook de maand van het vooruitkijken naar het volgende seizoen, uren verdelen en projecten starten. Dat doen bestuur en commissies voor de NVON ook. Zo beginnen we met een werkgroep ‘NieuwNVON’, als vervolg van de inspiratiedag die bestuur en commissies begin dit jaar hielden. Deze groep werkt de resultaten van die dag uit, en bekijkt in detail wat de NVON doet en kan doen en welke inrichting van de vereniging daarbij past. We zullen daar in het nieuwe seizoen ook de leden bij gaan betrekken.
Hoe we dat als NVON oppakken en wat we van onze plannen kunnen realiseren: de tijd zal het leren. Bestuur, commissies en redacties proberen dat creatief op te lossen. Als u dit in NVOX leest, is dat blad ondanks alles toch gemaakt, gedrukt en bezorgd. Ook dat is iets om je (dankbaar) te realiseren in deze tijd.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

227_NVOX20_TDS_NR-5.pdf
NVOX

NVOX 2020 • nummer 5 • bladzijde 227