Ondersteuning

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt ruim 34.000 leden, onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren.

Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakorganisaties binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op uw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakorganisaties bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

 

De NVON is sinds 2008 aangesloten bij de Federatie van Onderwijs vakorganisaties (FvOv).
Bij de FvOv aangesloten onderwijsvakorganisaties zijn, naast de NVON: KVLO, LBBO, Levende talen, NVLF, NVOP, NVS-NVL, NVvW, UNIENFTO, VLS, VONKC.

NVON verleent aan haar niet-buitenlandse leden met een onderwijsaanstelling rechtspositionele bijstand die direct voortvloeien uit de dienstbetrekking.
Civiele vorderingen, strafrechtelijke zaken en zaken, anders dan direct voortvloeiend uit die dienstbetrekking, zijn uitgesloten.Hiertoe stelt  NVON ten behoeve van haar leden "dienst juridische bijstand" ter beschikking .

Voor het volledige reglement, klik hier

Voor schriftelijke beantwoording van vragen en het verkrijgen van adviezen wendt een lid zich rechtstreeks tot de "dienst juridische bijstand" via dit formulier.

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee
Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
NVON Nieuwsbrief

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Aanmelden