Ondersteuning

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt ongeveer 37.000 leden, onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren.

De FvOv onderhandelt namens de aangesloten verenigingen aan de landelijke cao-tafels. Naast de FvOv zitten hier ook de andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties aan tafel. Daarnaast wordt op decentraal niveau samen met vertegenwoordigers van de andere vakbonden arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd. Dit betreft collectieve afspraken.
Voor individuele rechtspositionele ondersteuning kunnen de leden van de verenigingen terecht bij de juridische afdeling van de eigen vereniging.

Behalve bij de cao’s is de FvOv op de landelijke tafels vaak de spreekbuis van de vakinhoudelijke verenigingen met betrekking tot vakinhoudelijke vraagstukken,  onderwijs- en curriculumontwikkeling en bijvoorbeeld bevoegdheden.

De NVON is sinds 2008 aangesloten bij de  FvOv.
Bij de FvOv aangesloten onderwijsvakorganisaties zijn, naast de NVON: BIOND, KVLO, LBBO, Levende talen, NVLF, NVO, NVOP, NVS-NVL, NVORWO, NVvW, UNIENFTO, VLS, VONKC. Voor meer informatie over de FvOv, klik hier.

 

De NVON verleent aan haar niet-buitenlandse leden met een onderwijsaanstelling rechtspositionele bijstand die direct voortvloeien uit de dienstbetrekking.
Civiele vorderingen, strafrechtelijke zaken en zaken, anders dan direct voortvloeiend uit die dienstbetrekking, zijn uitgesloten. Hiertoe stelt  NVON ten behoeve van haar leden "dienst juridische bijstand" ter beschikking .

 

Voor het volledige reglement, klik hier

 

Voor schriftelijke beantwoording van vragen en het verkrijgen van adviezen wendt een lid zich rechtstreeks tot de "dienst juridische bijstand" via dit formulier.

 

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
Vakbondsondersteuning

Heb je een CAO-gerelateerde vraag of advies voor rechtshulp nodig?

Klik hier
NVON Nieuwsbrief

Wil je de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je nu aan.

Aanmelden