<title>NVON</title>

Organisatie

De organisatie van de NVON bestaat uit een (dagelijks- en algemeen) bestuur, dat wordt bijgestaan door het NVON-bureau, ondersteuners en daarnaast door de verschillende secties en bestuurscommissies, met een groot aantal actieve vrijwilligers. Door middel van share en care komt de vereniging op voor de belangen van haar leden.

Share: kennisdelen en ontmoeten
De ruim 4000 leden van de NVON zijn werkzaam in het onderwijs binnen het bèta-domein. De vereniging organiseert bijeenkomsten, studiedagen en cursussen voor leden. Ook brengt ze leden bijeen in regionale kringen. Daarnaast brengt de NVON adviezen uit aan de overheid en onderwijsinstellingen en participeert in commissies en overlegplatforms.

Care: behartigen van de belangen
Als vakbond richt de NVON zich op het behartigen van de belangen van de leden op politiek gebied en op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Bovendien kunnen NVON-leden gebruik maken van een collectiviteitskorting bij OHRA en zijn ze gratis verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

 

Hoe is de NVON ingericht?
De NVON wordt geleid door een algemeen bestuur, aangesteld door de leden van de vereniging. Het algemeen bestuur komt vijf à zes keer per jaar bijeen en bestaat uit: het dagelijks bestuur en de sectievoorzitters, met als adviserende leden de hoofdredacteur van NVOX en het hoofd NVON-bureau. Bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering licht het bestuur haar beleid toe.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de NVON bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur wordt bijgestaan door het NVON-bureau. Zij vergaderen maandelijks om te zorgen dat de vereniging op een gezonde manier functioneert.

Secties
De NVON kent zeven secties: biologie, natuurkunde, scheikunde, nlt (natuur, leven en technologie), toa (technisch onderwijsassistent), vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en techniek & technologie. Deze secties houden zich bezig met de ontwikkelingen in hun vakgebied. Ze werken samen met beroepsverenigingen en organiseren studiedagen.

Meer informatie over secties

Bestuurscommissies
Daarnaast heeft de NVON verschillende, wisselende, commissies. Deze houden zich bezig met vakoverstijgende thema’s. Voorbeelden zijn de commissie bovenbouw of de commissie Jong NVON. De commissies kunnen het dagelijks bestuur adviseren. Meer informatie over bestuurscommissies

Regionale kringen
In de regionale kringen kunnen leden ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Hiervoor organiseren kringvoorzitters excursies, lezingen en examenbesprekingen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
De statuten kunt u hier downloaden. Het huishoudelijk reglement kunt hier downladen.

Jaarstukken/Jaarverslagen
U kunt de volgende jaarstukken downloaden

NVON jaarstukken 2021

NVON jaarstukken 2020

NVON jaarstukken 2019

NVON jaarstukken 2018

NVON jaarstukken 2017

NVON jaarstukken 2016

NVON jaarstukken 2015

NVON jaarstukken 2014

NVON jaarstukken 2013

NVON jaarstukken 2012

NVON jaarstukken 2011

NVON jaarstukken 2010

NVON jaarstukken 2009

NVON jaarstukken 2008

NVON jaarstukken 2007

NVON jaarstukken 2006

NVON jaarstukken 2005

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON