Examenprogramma havo en vwo ANW

Hier vindt u het examenprogramma voor ANW op havo en vwo als dit vak op school gegeven wordt.

Het vak ANW is niet meer verplicht op havo en vwo.

Scholen die het vak wel aanbieden, dienen zich te houden aan het examenprogramma zoals aan dit artikel is gehangen. Veel scholen zijn overgegaan op een vak als Wetenschapsoriëntatie of Big History, waarin soortgelijke aspecten als in ANW belangrijk zijn, zoals reflectie op de invloed van natuurwetenschappen en techniek op de samenleving en op hoe (natuurwetenschappelijke) kennis ontstaat.

2018_anw_havovwo.pdf
Publicaties