Scheikunde

"Intelligentie? Een kwestie van organische scheikunde, niets meer. Voor intelligentie kan men niet méér aangesproken worden dan voor domheid."

Paul Léautaud, Frans schrijver (1872-1956)

De belangrijkste zaken waarbij de sectie is betrokken:

 • Examenbesprekingen
 • CE-correctietrainingen
 • Contacten met vaksteunpunten
 • Woudschoten Chemie 
 • Scheikundedag van de RU Nijmegen
 • Overleggen invulling van het curriculum met betrokken instanties
 • Examenprogramma’s - zitting in syllabuscommissies en contacten met CvTE)
 • Meedenken over en mee-organiseren van scholingen.
 • Stichting C3
 • Scheikunde Olympiade
 • KNCV
 • De vervaardiging van een nieuwe arboboekje en een website met arbozaken: klik hier
 • Beoordeling of een opleiding voldoet aan de eisen van een educatieve minor
 • Binas

Interessante links voor scheikundeleraren

Interessante periodieke systemen

Van VNCI
Van het IUPAC
Van de Royal Society of Chemistry

Samenstelling sectiebestuur

Maureen Breeman-Velzeboer, Leonie Dierikx,  Anja Droogendijk, Frans Meindertsma, Jan van Lune en Wichard Oosterman

Het bestuur wil een bestuur zijn dat er voor de leden is! Daarom is het bestuur ook zeer geïnteresseerd in wat er bij de leden leeft en waar men inzet van het bestuur verwacht.
Uw inbreng kunt u doorgeven via: sk-sectie@nvon.nl

Show de chemie 2

Dit boek, het vervolg op Showdechemie 1, biedt inspiratie en ondersteuning voor boeiende demonstraties in de klas en daarbuiten.

Webshop
Experiment

Heb jij nog goede experimenten voor onze website?

Deel ze met vakgenoten