Statuten

Net als iedere vereniging heeft de NVON statuten. Deze fungeren als het ware als de grondwet van de vereniging: het reilen en zeilen binnen de vereniging is erin vastgelegd.

In de statuten is onder meer beschreven wat het doel is van de vereniging en wie er lid kan worden. Maar ook hoe de vereniging bestuurd wordt en welke invloed leden hierop hebben

De statuten zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en kunnen zo nodig worden aangepast door diezelfde ALV.

Een belangrijk artikel uit de statuten:

Het doel van de vereniging is:

  • Het behartigen en coördineren van de belangen van het onderwijs in de natuurwetenschappen, techniek en technologie.
  • Het behartigen van de belangen van leden op het terrein van arbeidsvoorwaarden.


Download statuten
De volledige statuten zijn hier te downloaden.


Vragen over statuten?
Stuur dan een mail naar secretariaat@nvon.nl

 

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON