<title>NVON</title>

Lid BC vakbondsactiviteiten (VMBO-docent)

De bestuurscomissie vakbondszaken is op zoek naar een VMBO docent om hen te komen versterken. 

Ben jij iemand die:

  • Het belangrijk vindt dat docenten zelf mee praten over hun werkomstandigheden in plaats van dat anderen dit doen?
  • Iets extra’s wilt betekenen voor andere docenten?
  • Iets extra’s wil toevoegen aan zijn/haar werkzaamheden?
  • Lid is van de NVON?
  • En die nu als VMBO docent werkt?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ter versterking is de bestuurscommissie vakbondsactiviteiten op zoek naar nieuwe leden.
 

De bestuurscomissie vakbondszaken

De bestuurscommissie adviseert het NVON bestuur inzake de landelijke discussies met de overheid. Via de FvOv zit de NVON en dus ook de bestuurscommissie dichtbij deze overleggen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de FvOv de grootste vakbond is in het VO en gezien zijn samenstelling uit andere vakverdelingen, een grote focus op het onderwijsgeven heeft (de docent als professional die vrijheid en voldoening in zijn werk vindt) Vanwege de afwezigheid van onderwijsverenigingen met een grote achterban (denk bijvoorbeeld aan de KNMG voor artsen) ziet de overheid de onderwijsvakbonden als eerste aanspreekpunt om in contact te treden met het werkveld. De invloed van de FvOv aan de overlegtafels is daarom groter dan die in de pers lijkt te zijn .

Belangrijke zaken waar de bestuurscommissie het NVON-bestuur en vaak ook namens de NVON de FvOv direct over adviseert zijn:

  • CAO zaken, zowel de inzet als de acceptatie van de voorstellen.
  • De werkdruk: discussies en initiatieven, waarvan de uitkomsten dienen voor de CAO inzet.
  • Veiligheidsmaatregels (denk aan de toepassing van Corona-regels in het onderwijs).
  • Bevoegdheden: de overheid wil deze aanpassen de vanwege de docenten-tekorten.

De commissie telt nu tien leden, acht docenten met een focus op HAVO/VWO en twee toa’s, die de landelijke discussies afzetten tegen hun eigen onderwijs en MR-praktijk. Een VMBO inbreng ontbreekt in deze samenstelling en wordt daarom nu gezocht. Er wordt gestreefd naar jaarlijks zes bijeenkomsten die via Zoom plaatsvinden, gecombineerd met een jaarlijks (fysieke) “heidag” waarop het huidige en toekomstig functioneren van de bestuurscommissie besproken wordt. Bij urgente ontwikkelingen als (tussen) producten van CAO onderhandelingen, stakingsoproepen e.d. kan er een extra beroep op je gedaan worden om kort en snel te reageren.
 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Mark Dirken via vakbondszaken@nvon.nl of 06-41528545.