<title>NVON</title>

Wetenschapsori├źntatie

Online Inspiratieavond wetenschapsoriëntatie
Donderdag 29 oktober 2020

Hier vindt u de presentatie van de de heer Marc de Vries: Presentatie inspiratieavond 

 

Hoe breng je de wereld van wetenschappen in de klas?

Vraag het een wetenschapsfilosoof!

 • Hoe kan ik in mijn lessen het best ingaan op de aard van natuurwetenschappen en technische wetenschappen in vergelijking met andere wetenschappen?
 • Wat is kenmerkend voor die wetenschappen?
 • Hoe kan ik in mijn lessen en samen met leerlingen (en met collega's)  de relatie tussen de verschillende bèta-disciplines leggen?
 • Hoe kunnen we leerlingen een goed beeld geven van de vorming van nieuwe wetenschappelijke kennis?
 • Hoe kunnen we leerlingen helpen begrijpen wat het effect is van (juiste en onjuiste) informatie over wetenschap in de media?

NVON organiseert een avond voor docenten die interesse hebben in deze vragen. We gaan ermee aan het werk, met een inleiding en begeleiding door Marc de Vries, hoogleraar wetenschapsfilosofie en bètalerarenopleider aan de TU Delft en TU Eindhoven. Lees ook het artikel uit de NVOX van februari 2020: Een wereld van wetenschappen.

 

Inhoud

Tijdens deze inspiratieavond gaat het om de vraag hoe inzicht in de aard van wetenschappen helpt om bètavakken beter op elkaar af te stemmen. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen rond Curriculum.nu, NLT, O&O en de nieuwe examenprogramma’s.

Een belangrijk onderdeel van de bètavakken is wat er in de wetenschap gebeurt te vertalen naar het niveau van leerlingen. Het is niet altijd makkelijk om het enthousiasme van bèta-wetenschappers voor hun vak in het onderwijs over te brengen. Leerlingen hebben vaak het gevoel dat er weinig ruimte voor verrassingen en eigen creativiteit is. Sommigen stellen dat het verlagen van de muren tussen de bètavakken daar iets aan kan doen. In het Engelse taalgebied pleit men op die manier voor STEM education: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ook curriculum.nu noemt het in zijn advies. Maar werkt dat ook? Of gaat er alleen diepgang bij de individuele disciplines verloren zonder dat we er iets bij winnen? Veel hangt er van af of docenten een scherpe visie hebben op wat wetenschap eigenlijk is en hoe verschillende wetenschappen zich tot elkaar verhouden.

In deze inspiratieavond gaat het over de vraag hoe een goed beeld van de aard van bètawetenschappen je helpt om beter bèta-onderwijs te realiseren. Concreet dus over de vragen die we hierboven noemden. 

Zulke vragen kan de wetenschapsfilosofie helpen beantwoorden. In deze inspiratieavond laat Marc de Vries dit in praktische vorm zien. In zijn werk verbindt hij de wetenschapsfilosofie met bèta didactiek. 

 

Programma

 • 18:15 uur: Inloggen in de ZOOM-sessie
 • 18:30 uur: Inleiding over de aard van natuurwetenschappen en technische wetenschappen en de vertaling naar bèta-onderwijs en mogelijkheid tot vragen
 • 19:20 uur: Koffie/thee pauze
 • 19:30 uur: Aan de slag met de ontwikkeling van voorbeeld-activiteiten aan de hand van concrete casussen in workshops
 • 20:15 uur: Pauze
 • 20:20 uur: Uitwisseling resultaten van de workshops
 • 20:40 uur: Afsluiting

 

Workshops

Workshop 1. Het RIVM als wetenschappelijke speler in het Corona-spel

De Corona crisis vormde van het begin af aan een grote uitdaging voor de medische wetenschappen. In de loop van de tijd werden soms met grote stelligheid inzichten bekend gemaakt die al snel daarna moesten worden gecorrigeerd. Dat wekt bij het publiek soms de indruk dat de wetenschappers ‘maar wat doen’.  Dat is natuurlijk onterecht, maar hoeveel dragen wetenschappers zelf bij aan realistische verwachtingen van wetenschap? De Corona crisis is een prachtige casus om daar iets van te zeggen. Hoe zou je leerlingen bewust kunnen maken van de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van medische en natuurwetenschappen door gebruik te maken van materiaal over het gedrag van het Corona virus en de uitwerkingen daarvan?
 

Workshop 2. De Corona app: een multidisciplinaire kwestie

Met veel tamtam werd in april 2020 een app aangekondigd die de GGD kan ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek rond Corona. Een in het weekend gehouden ‘appeton’ verliep tamelijk rampzalig voor het imago van deze app. Er waren technische problemen, onduidelijkheden over wat met de app moest kunnen, onopgeloste privacy-vraagstukken en een door de vaste Tweede Kamer commissie van WVC georganiseerde hoorzitting leverde nog veel meer vragen op rond de wenselijkheid en haalbaarheid van de app. Steeds speelde de rol van wetenschappen (meervoud!) als basis voor de besluitvorming een belangrijke rol. Hoe kun je met gebruik van materiaal over de geschiedenis van deze app leerlingen bewust maken van het feit dat bèta-wetenschappen alleen voor zo’n basis niet voldoende zijn?
 

Workshop 3. Corona en het milieu: een ambivalente relatie

Aanvankelijk leek de Corona lock-down een zegen voor het milieu. Later bleek er ook een andere kant van de medaille. Duurzaamheid was altijd een onderwerp waarin tegenstrijdige uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek het publiek nog wel eens in verwarring brachten. Is de opwarming van de aarde wel of niet een gevolg van menselijk handelen? Is eenmalig gebruik van plastic bekertjes slechter dan mokken die in de vaatwasser gaan? Is kernenergie wel of niet milieuvriendelijk? De rol van het maken van keuzen voor de gebruikte modellen speelt hierin een belangrijke rol: wat neem je wel en wat niet mee in het model? Hoe kun je leerlingen aan de hand van het thema duurzaamheid bewust maken van de rol van keuzen n het modelleren voor de uitkomsten van onderzoek over duurzaamheid?

 

Doelstelling

Docenten inzicht geven in de laatste wetenschapsfilosofische ontwikkelingen met betrekking tot de relatie tussen natuurwetenschappen en technische wetenschappen en werken aan vertalingen naar bèta-onderwijs.

 

Doelgroep

Docenten natuurwetenschappelijke en technologische vakken

 

Studiebelasting

2,5 uur

 

Datum, tijd en locatie

 • donderdag 29 oktober 2020
 • 18:30 - 20:40 uur
 • Online

 

Kosten

NVON-leden: €7,50
niet-leden €15,-
Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor de cursus. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.

 

Inschrijving

U kunt zich hier inschrijven. Dit kan tot 27 oktober 2020.

 

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO