ALV

De NVON is een vereniging voor leden door leden. De leden kiezen de bestuursleden en krijgen onder andere tijdens de algemene ledenvergadering de mogelijkheid mee te denken over het beleid van de vereniging.

Wat gebeurt er?
Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering (de ALV). Daar legt het bestuur van de vereniging verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan de orde komen onder meer begroting, jaarverslag, goedkeuring financiële verantwoording, publicatie van het ALV-verslag en publicatie van verslagen van sectievergaderingen. De algemene ledenvergadering is gekoppeld aan het NVON-Congres.

Notulen
De notulen van de laatste algemene ledenvergadering is hier te downloaden.