<title>NVON</title>

BC Wetenschapsoriëntatie

In november 2016 is de BC Wetenschapsoriëntatie opgericht.

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun rol als betrokken burger en tevens om te voldoen aan de eisen van de examenvakken (en het vak anw veelal van het rooster is verdwenen), is het van belang dat er speciale aandacht komt voor wetenschapsoriëntatie. Volgens de nieuwe eindtermen moet een leerling “in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin een onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen”. Deze vaardigheid beheersen ze niet vanzelf en moet, net als andere vaardigheden, geoefend worden. Omdat in het drukke programma dit aspect nog wel eens ondersneeuwt is er ergens in het curriculum speciale aandacht voor nodig.

Hoe werkt wetenschap?


Hoe wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd?
Hoe ziet het onderzoek in de bèta, gamma en alfa wetenschappen er uit?     
Waar voldoet een wetenschappelijke theorie aan in deze vakken?
Wat zijn de beperkingen van de natuurwetenschappen?
Waarin onderscheidt wetenschappelijke kennis zich van zomaar een mening?
Hoe maak je een goed PWS in één of meerdere van die vakken?
Hoe dien je om te gaan met wat je bij je onderzoek waarneemt?

Wat zijn de effecten van de toepassing van wetenschappelijke kennis op de samenleving en welke dilemma’s worden daardoor opgeroepen?


 Pre-implantatietechnologie?
 Nucleaire energie?
 DNA-paspoort?
 Preconceptie genetische screening?
 Perspectief voor Gentherapie of genetische modificatie door CRISPR/Cas?
 

Eén van de middelen om wetenschapsoriëntatie vorm te geven is Big History, daarnaast is er de invulling van de WON, er zijn scholen met ANW of met vakoverstijgende projecten en er zijn talloze andere manieren, ook binnen de monovakken, waarop een invulling vorm kan krijgen.

Ter ondersteuning en ter inspiratie is de BC Wetenschapsoriëntatie van de NVON opgericht.

Het doel van de BC is door middel van de NVON-site, de nieuwsbrief, artikelen in NVOX en conferenties dit thema levend te houden.
 

 

Samenstelling bestuurscommissie

Arnoud Pollmann,  Ton Brink, Ida van Genderen, Tim van Dulmen, Robbert Kluitmans, Damian McCrossan, Huib van Drooge en Piet Swierstra.

wetenschapsorientatie@nvon.nl