Examen 2021-2 vmbo-TL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor vmbo-GL/TL van het tweede tijdvak van 2021.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Aanvullend correctievoorschrift Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.